Kouluun ilmoittautuminen

Asiasanat

KoulutusLapsiperheetOppilaat

Ekaluokkalainen ilmoitetaan kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta sen vuoden tammikuussa, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Samana vuonna alkaa lapsen oppivelvollisuus.

Lapset istuvat luokassa ja kirjoittavat vihkoihin.

Oppivelvollisuusilmoitus ja ohjeet kouluun ilmoittautumiseen postitetaan koulutulokkaiden kotiin aina vuodenvaihteessa. Kertakäyttöinen avainkoodi Wilmaan kirjautumiseksi toimitetaan koulutulokaspostin yhteydessä. Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, perusopetuksen aluepäällikkö määrittelee, minkä koulun oppilas hänestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikkei se aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Huoltaja voi esittää toiveen sisarusten pääsemisestä samaan kouluun täyttämällä ilmoittautumislomakkeesta kyseisen kohdan.

Uudet ekaluokkalaiset saavat maaliskuussa tietää tulevan lähikoulunsa

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle on päättynyt vuoden 2023 osalta. Jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään päätös lähikoulusta, vaikka et olisi ilmoittanut lasta kouluun Wilman kautta tammikuussa. Päätös tulevasta lähikoulusta julkaistaan Wilmassa 30.3.2023 tai postitetaan kotiin, jos et ole antanut lupaa sähköiseen asiointiin.

Koulutulokkaiden Wilma-tunnukset ovat poissa käytöstä helmi-maaliskuussa, kun lähikoulupäätöksiä valmistellaan. Tunnukset tulevat käyttöön jälleen 30.3.2023, kun lähikoulupäätös julkaistaan Wilmassa. 

Jos lapsi ei aloita koulua Vantaalla elokuussa 2023, pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi. 

Tärkeitä päivämääriä syksyllä 2023 koulunsa aloittaville

 • Vko 52-1: Koulutulokasposti postitetaan koteihin.
 • 5.-31.1.2023 Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.
 • 10.-12.1.2023 Infotilaisuudet englanninkieliseen-, ruotsin kielikylpy- ja montessoriopetukseen.
 • 5.-16.1.2023 Haku englanninkieliseen-, ruotsin kielikylpy- ja montessoriopetukseen. Tieto hyväksymisestä toimitetaan huoltajan sähköpostiin 10.2.2023.
 • 30.3.2023 Päätös lähikoulusta näkyy Wilmassa tai päätös postitetaan kotiin.
 • 30.3.-30.4.2023 Haku iltapäivätoimintaan Wilma-järjestelmän kautta.
 • 30.3.-28.4.2023 Koulumatkaetua haetaan Wilma-järjestelmän kautta.
 • 13.4.2023 Haku toissijaiseen kouluun. Toimita hakemus siihen kouluun, josta haet oppilaspaikkaa.
 • 19.4.2023 Päätös toissijaisesta koulupaikasta näkyy Wilma-järjestelmässä tai päätös postitetaan kotiin.
 • 10.5.2023 Tutustumispäivä kouluun.
 • 10.8.2023 Koulu alkaa.

Oppilaaksioton perusteet

Vantaa on jaettu neljään oppilaaksiottoalueeseen. Perusopetuksen aluepäälliköt osoittavat jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei välttämättä ole lapsen lähikoulu. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, jossa on 1.–9. luokat, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita kyseisessä koulussa opetetaan.

Yleisiä oppilaaksiottokriteereitä ei sovelleta, kun

 • oppilaita otetaan valmistavaan opetukseen
 • oppilaita otetaan sellaisiin kouluihin, joissa oppilaaksiottaminen perustuu valintakokeeseen (esim. englanninkielinen opetus) tai muihin erikseen päätettyihin valintakriteereihin
 • oppilaita otetaan tai siirretään alue- ja kaupunkitasoisiin erityisen tuen ryhmiin (esim. pajatoiminta).

Haku toissijaiseen kouluun 

Oppilas voi hakea toissijaiseen kouluun, jos hänelle määritelty lähikoulu ei tyydytä. Tuolloin hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita: 

 1. Oppilas asuu Vantaalla 

 2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy 

 3. Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua 

 4. Oppilas on esiopetuksessa asianomaisessa koulussa. Tämä peruste otetaan huomioon vain valittaessa oppilaita 1. vuosiluokalle. 

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole oikeutta koulumatkaetuihin. 

Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin on huomattava, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista. 

Lue lisää koulukuljetuksesta ja koulumatkoista.

Englanninkielinen-, kielikylpy-, montessori ja painotettu opetus

Vantaalla on mahdollista opiskella perusopetuksen oppimäärä englannin kielellä tai ruotsin kielikylpyopetuksessa. Vantaalla tarjotaan montessoriopetusta vuosiluokille 1.-6. ja musiikkiluokkaopetusta vuosiluokille 3.-9.

Yksityisessä Steinerkoulussa on mahdollista opiskella vuosiluokilla 1.-9.

Koulut järjestävät painotetusta opetuksesta infotilaisuudet koulutulokkaiden vanhemmille seuraavasti: 

Kaksikielinen/englanninkielinen opetus 

 • Vantaan kansainvälinen koulu ti 10.1.2023 

 • Rekolanmäen koulu ke 11.1.2023 

 • Kaivokselan koulu to 12.1.2023 

Ruotsin kielikylpy 

 • 11.1.2023 klo 18 Uomarinteen koulu 

 • 11.1.2023 klo 18 Viertolan koulu, Liljatie 2 

Montessoriopetus 

 • Ke 11.1.2023 klo 18 Kuusikon koulun sali, Hovitie 11 

 

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavaa opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä koulussa opetettavia oppiaineita oppilaan taitotasojen mukaisesti.

Koulun aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, mikäli se katsotaan lapsen edun mukaiseksi. Lisätietoa poikkeavasta koulun aloituksesta saa esiopetuksesta, konsultoivilta varhaiskasvatuksen erityisopettajilta sekä esiopetuksen psykologeilta. Päätöksen asiasta tekee perusopetuksen aluepäällikkö.

Muuttavat oppilaat

Perheen muuttaessa Vantaalle aluepäällikkö määrittelee lapselle lähikoulun. Lähetä seuraavat tiedot lähikoulun määrittämistä varten sähköpostitse osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi:

 •  lapsen nimi
 •  lapsen henkilötunnus
 •  lapsen huoltajien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite)
 •  osoite, johon lapsi muuttaa Vantaalla
 •  päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
 •  koulun aloituspäivä
 •  vuosiluokka, jolle lapsi menee, ja
 •  tieto siitä, mistä koulusta ja kunnasta lapsi muuttaa Vantaalle.

Lapsen siirtyessä Vantaalle kouluun, edellinen koulu tai kunta toimittaa  lapsen oppilaskortin ja muut tarvittavat asiakirjat suoraan uuteen vantaalaiseen kouluun.

Vantaalla koulua käyneen lapsen uusi koulu tai kunta voi tiedustella oppilaspapereita suoraan edellisestä vantaalaisesta koulusta.

Yläkouluun siirtyminen

Vantaalaisessa koulussa opiskelevan oppilaan ei tarvitse ilmoittautua yläkouluun 7.-9. vuosiluokille, sillä hänen tietonsa ovat jo valmiiksi oppilasrekisterissä. Oppilaan tietojen perusteella perusopetuksen aluepäällikkö määrittää oppilaalle koulun yläkoulun ajaksi. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu.

Oppilas jatkaa opiskelua yhtenäiskoulussa, mikäli aiempi lähikoulupäätös on tehty nykyisen asuinpaikan perusteella.

Tärkeitä päivämääriä yläkouluun siirtyvälle:

Koulujen työ- ja loma-ajat

Koulun lukuvuosi jaetaan syys- ja kevätlukukauteen. Syyslukukausi alkaa elokuussa ja päättyy joulukuussa ennen jouluaattoa 24.12. Syyslukukaudella on muutama päivä syyslomaa ja lisäksi Suomen itsenäisyyspäivä 6.12. on lomapäivä.

Kevätlukukausi alkaa tammikuussa, loppiaisen jälkeisenä työpäivänä, ja päättyy keväällä aina viikon 22 lauantaina. Kevätlukukaudella on viikon mittainen talviloma viikolla 8 ja pääsiäisloma maalis-huhtikuussa. Lisäksi vapunpäivä 1.5. ja helatorstai ovat lomapäiviä.

Koulut ilmoittavat poikkeukset työ- ja loma-ajoissa omissa tiedotteissaan.

Avainsanat

EkaluokkaKoulun aloitusPeruskoulutOppivelvollisuus