Kouluun ilmoittautuminen

Asiasanat

KoulutusLapsiperheetOppilaat

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Perusopetus kestää 9 vuotta. Ekaluokkalainen ilmoitetaan kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tammikuun aikana. Jos perhe muuttaa Vantaalle kesken lukuvuoden, ilmoittautumistiedot toimitetaan sähköpostitse aluepäällikölle lähikoulupäätöstä varten. Vantaalaisessa koulussa opiskelevan oppilaan ei tarvitse ilmoittautua yläkouluun vuosiluokille 7–9, sillä hänen tietonsa ovat jo valmiiksi oppilasrekisterissä.

Kynäteline edessä pöydällä ja oppilaita taustalla luokassa.

Koulusta saa tarvittavat välineet opiskeluun

Koulutulokasposti lähetetään kotiin vuodenvaihteessa

Lapsi ilmoitetaan ensimmäiselle luokalle kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tammikuun aikana. Oppivelvollisuusilmoitus ja ohjeet kouluun ilmoittautumiseen postitetaan koulutulokkaiden kotiin vuodenvaihteessa. Kertakäyttöinen avainkoodi Wilmaan kirjautumiseksi toimitetaan koulutulokaspostin yhteydessä.

Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, perusopetuksen aluepäällikkö määrittelee, minkä koulun oppilas hänestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikkei se aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Huoltaja voi esittää toiveen sisarusten pääsemisestä samaan kouluun täyttämällä ilmoittautumislomakkeesta kyseisen kohdan. 

Tärkeitä päivämääriä syksyllä 2022 koulunsa aloittaville

 • vko 52-1: Koulutulokasposti postitetaan koteihin
 • 5.-30.1.2022 Kouluun ilmoittautuminen sähköisesti Wilmassa järjestelmässä
 • 11.-13.1.2022 Infotilaisuudet englanninkieliseen-, ruotsin kielikylpy- ja montessoriopetukseen
 • 5.-17.1.2022 Hakeminen englanninkieliseen, ruotsin kielikylpy ja montessoriopetukseen. Tieto hyväksymisestä tulee sähköpostiin 11.2.2022.
 • 31.3.2022 Päätös lähikoulusta näkyy Wilmassa tai postitetaan kotiin
 • 31.3.-30.4.2022 Hakeminen iltapäivätoimintaa Wilmassa
 • 31.3.-29.4.2022 Koulumatkaetua haetaan Wilman kautta.
 • 14.4.2022 Hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun johon haetaan. 20.4.2022 Päätös toissijaisesta koulupaikasta näkyy Wilmassa tai postitetaan kotiin.
 • 11.5.2022 Tutustumispäivä kouluun
 • 11.8.2022 Koulu alkaa

Yläkouluun siirtyminen

Vantaalaisessa koulussa opiskelevan oppilaan ei tarvitse ilmoittautua yläkouluun vuosiluokille 7–9, sillä hänen tietonsa ovat jo valmiiksi oppilasrekisterissä.

Oppilaan tietojen perusteella perusopetuksen aluepäällikkö määrittää oppilaalle koulun yläkoulun ajaksi. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu.

Oppilas jatkaa opiskelua yhtenäiskoulussa, mikäli aiempi lähikoulupäätös on tehty nykyisen asuinpaikan perusteella.

Tärkeitä päivämääriä yläkouluun siirtyvälle

 • Vantaalaisen oppilaan ei tarvitse ilmoittautua kouluun vuosiluokkien 7.–9. ajaksi vaan päätös lähikoulusta lähetetään Wilma- järjestelmän kautta 27.1.2022
 • Hakemus erityisperustein ja painotettuun opetukseen toimitetaan 31.10.2021 mennessä osoitteeseen Kasvatus ja oppiminen, Aluepäällikkö, PL 1500 01030 Vantaan kaupunki tai skannattuna osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi
 • Toissijaisessa haussa, hakemus toimitetaan 11.2.2022 mennessä siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan (päätöksestä ilmoitetaan 17.2.2022)
 • Koulumatkaedun haku 7-9 luokille 31.3.2022 mennessä

Hakeminen englanninkieliseen-, ruotsin kielikylpy- tai montessoriopetukseen

Vantaalla on mahdollista opiskella perusopetuksen oppimäärä englannin kielellä tai ruotsin kielikylpyopetuksessa. Lisäksi Vantaalla on tarjolla montessoriopetusta vuosiluokille 1.-6. ja yksityinen Steinerkoulu vuosiluokille 1.-9.

Englanninkielinen opetus >

Ruotsin kielikylpyopetus >

Montessoriopetus >

Vantaan Seudun Steinerkoulu >

Lisäksi Vantaalla on musiikkiluokkaopetusta vuosiluokilla 3-9 ja kaikissa yläkouluissa on Urhea-yläkoulutoimintaa ja työelämäpainotteista opetusta (TEPPO-toiminta), joihin haetaan kuudennen vuosiluokan keväällä.

Haku toissijaiseen kouluun 

Oppilas voi hakea toissijaiseen kouluun, jos hänelle määritelty lähikoulu ei tyydytä. Tuolloin hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita: 

 1. Oppilas asuu Vantaalla 

 2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy 

 3. Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua 

 4. Oppilas on esiopetuksessa asianomaisessa koulussa. Tämä peruste otetaan huomioon vain valittaessa oppilaita 1. vuosiluokalle. 

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole oikeutta koulumatkaetuihin. 

Lisätietoa koulukuljetuksista> 

Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin on huomattava, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista. 

Muuttavat oppilaat

Perheen muuttaessa Vantaalle aluepäällikkö määrittelee lapselle lähikoulun. Lähikoulun määrittämistä varten lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi:

 •  lapsen nimi
 •  lapsen henkilötunnus
 •  lapsen huoltajien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite)
 •  osoite, johon lapsi muuttaa Vantaalla
 •  päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
 •  koulun aloituspäivä
 •  vuosiluokka, jolle lapsi menee
 •  tieto siitä, mistä koulusta ja kunnasta lapsi muuttaa Vantaalle

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavaa opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä koulussa opetettavia oppiaineita oppilaan taitotasojen mukaisesti.

Koulun aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, mikäli se katsotaan lapsen edun mukaiseksi.  Lisätietoa poikkeavasta koulun aloituksesta saa esiopetuksesta, konsultoivilta varhaiskasvatuksen erityisopettajilta sekä esiopetuksen psykologeilta. Päätöksen asiasta tekee perusopetuksen aluepäällikkö.

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Mikäli huoltaja hakee koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin, lapsen huoltajan tulee hankkia ja  kustantaa itse tarvittava psykologinen selvitys. Lisäksi huoltajan tulee täyttää myös esiopetushakemus.

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Arvioitaessa, että lapsi hyötyy koulun aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin, asiaa pohditaan yhteistyössä vanhempien ja esiopetuksen henkilöstön sekä mahdollisesti tutkivan psykologin kanssa. Päätöstä varten tarvitaan psykologin tai lääkärin selvitys sekä vanhempien täyttämä hakemus.

Avainsanat

EkaluokkaKoulun aloitusPeruskoulut