Konserniyhteisöt

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu emokaupungin lisäksi noin 40 yhteisöä. Tähän lukuun sisältyvät tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät. Kaupunkikonsernista puhutaan silloin, kun käsitellään peruskaupungin lisäksi omistuksia kaupungin ulkopuolisissa yhteisöissä.

VAV-konsernin logo rakennuksen seinässä. VAV on Vantaan kaupungin  omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

VAV on Vantaan kaupungin tytäryhteisö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

Vantaan kaupungin konserniyhteisöt

Kaupunkistrategian 2022-2025 mukaan kaupunkikonsernin omistusten kokonaisuuden on oltava tarkoituksenmukainen, eli kaupungin palvelutuotantoa tukeva ja taloudellisesti järkevä. Tutustu kaupunkistrategiaan ja sen teemoihin tarkemmin Innovaatioiden Vantaa -strategia -sivulla.

Omistajaohjaus

Omistajaohjauksella kaupunki pyrkii omistajana tai jäsenenä ohjaamaan yhtiön tai muun yhteisön hallintoa ja toimintaa kaupungin kokonaisetu huomioiden. Konserniyhteisöjen omistajaohjauksella varmistetaan, että yhteisöillä on tarkoitus ja tavoite, joiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaavat  kaupunginvaltuuston hyväksymät:

Konserniohje(pdf, 359.09 KB) Voimassa 1.10.2020 lukien Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, yleinen osa(pdf, 366.53 KB) Voimassa 1.10.2020 lukien

sekä konsernijaoston hyväksymä:

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä(pdf, 443.24 KB) Voimassa 7.10.2020 lukien

Konserniyhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumista mm. osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilikauden päättyessä. Kaupungin suurimpien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu mm. kaupungin omistajapolitiikan sekä omistajaohjauksen valmistelu ja toteuttaminen.

Omistajaohjaukseen kuuluu myös konserniyhtiöiden hallitusten ja johdon osaamisen kehittäminen mm. hallitustyöskentelyn osalta.

Kestävän liiketoiminnan edistäminen tytäryhtiöissä

Vantaan kaupunki omistajana edellyttää, että tytäryhtiöt toimivat vastuullisesti. Tytäryhtiöiden tulee tunnistaa oman toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä toimia taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa kullekin yhtiölle on asetettu erityinen vastuullisuuteen liittyvä teema tai tavoite. Suurimpien tytäryhtiöiden tulee laatia vastuullisuusohjelma, joka kytkeytyy vahvasti yhtiön liiketoimintaan sekä edesauttaa tavoitteellista yritysvastuun johtamista.

Vantaan kaupunki omistajana edistää hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista konserniyhtiöissään. Suuremmat konserniyhtiöt laativat osana vastuullisuusohjelmaansa omat resurssiviisauden tavoitteet, jotka tukevat Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteita. Kaikkien vastuullisuusohjelman tavoitteiden tulee olla mitattavia.

Avainsanat

HallintoTalous