Koncernbolag

Till Vanda stadskoncern hör förutom moderstaden cirka 50 bolag. I den här siffran ingår dotterbolag, intressebolag och samkommuner.  Man talar om en stadskoncern när man utöver den egentliga staden behandlar innehav i bolag som inte ingår i staden.

VAV-konsernin logo rakennuksen seinässä. VAV on Vantaan kaupungin  omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

VAV on Vantaan kaupungin tytäryhteisö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

VAV är Vanda stads dotterbolag, som låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder.

Riktlinjerna för Vanda stads koncernstyrning finns i den av stadsfullmäktige godkända

  • koncerninstruktionen och 

  • allmänna delen för koncernbolagens ägarpolitiska riktlinjer 

samt de av koncernsektionen godkända 

  • riktlinjerna för god förvaltnings- och styrningssed (CG-instruktion). 

Rapporterna från stadens största dotterbolag ingår också i rapporterna på stadsnivå

Keywords

AdministreringEkonomi