Information om läge av underjordiska kablar

Etiketter

Kartor och geodataByggandeMedarbetare

När ett byggarbete som gäller jordmånen ska inledas förutsätts att det genomförs en utredning om var underjordiska kablar är belägna inom området som åtgärder gäller. Syftet med lägesutredningen är att förhindra att kablarna skadas.

Avoin kaivanto Kivistössä.

Vanda stad anlägger och underhåller gator och andra allmänna områden. Förvaltningen av dessa områden förutsätter uppgifter om exakta läge för underjordiska kabelnätverk och konstruktioner i anslutning till dem. I detta syfte för Vanda stad en så kallad ledningskarta.

Ledningskartan omfattar mätningar av underjordiska kablars lägen utifrån vilka alla kablar i terrängen senare kan lokaliseras exakt på nytt. Ledningskartan används i planeringen av markanvändningen av bebyggda miljöer, kommunalteknik och olika ledningsnätverk.

Ledningsutredning

För att kunna starta utgrävningar, borrningar, schaktningar eller annat liknande byggnadsarbete som gäller jordmånen ska underjordiska ledningar och kablars lägen utredas i området som åtgärderna berör. I utredningen ingår alla kablar, rör och andra underjordiska konstruktioner i området.

Syftet med utredningen av var underjordiska kablar är beläga är att förhindra att de skadas i samband med åtgärder som genomförs i jordmånen. 

Ledningsutredningen jämte kartor gäller i två veckor. Det är fråga om en engångsutredning som endast gäller det område som kunden har angett.

Om en kabel skadas

Vid skada på kabeln, läs de allmänna anvisningarna och förklaringar om märken.

More information

Ledningsutredning

johtoselvitys@vantaa.fi

Närmare information om hur en ledningsutredning genomförs

Keywords

Lov