Vanda stad på sociala medier

Etiketter

Kommunikation

Vanda stad har konton på sociala medier på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube, och därtill har flera verksamhetsområden och verksamhetsställen också egna konton. Följ våra kanaler för att veta vad som händer i Vanda!

Ihminen istuu puistossa selaamassa kännykkää.

Informationsenheterna för stadens verksamhetsområden ansvarar för upprätthållandet av Vanda stads sociala mediekanaler. Vanda stads huvudkanaler har namngetts med @vantaankaupunki och informationsenheten vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning ansvarar för dem.

Vi följer diskussionen på stadens konton på sociala medier och vi svarar på frågor så fort som möjligt.

På grund av dataskyddsskäl kan vi inte svara på frågor som innehåller personliga eller känsliga uppgifter.  Du ska inte dela dina personuppgifter på sociala medier eller ens i ett privat meddelande. Om du behöver personlig rådgivning eller vill ge respons gällande ett privat ärende ska du använda tjänsten Oma Vantaa på adressen asiointi.vantaa.fi eller kontakta Vandainfo, tfn 09 83911 eller vantaa-info@vantaa.fi. Bekanta dig också med Vandainfos webbsidor på vantaa.fi.

Vi förutsätter ett gott uppförande på våra sociala mediekanaler och kanalerna modereras enligt nämnda regler.

Regler för god nätetikett

Innehållen på Vanda stads sociala medier är avsedda för alla som är intresserade av stadens verksamhet och tjänster. Det är därför viktigt för oss att alla som besöker våra konton på sociala medier känner sig trygga. Alla har rätt att fråga eller kommentera utan rädsla för att bli utsatta för osakligt beteende.

Vi döljer eller raderar sådana kommentarer från våra konton på sociala medier som:

  • innehåller många vulgära uttryck eller där man talar om andra människor på ett kränkande sätt.
  • uppviglar till brott eller där man delar olagligt material eller försöker styra andra användare till olagligt eller osakligt material.
  • är hotfulla.
  • är rasistiska eller på annat sätt förringar någon annans människovärde.
  • säljer eller marknadsför produkter eller tjänster.
  • baserar sig på falska nyheter, desinformation eller konspirationsteorier.
  • innehåller länkar vars säkerhet vi inte kan garantera.

Vi raderar också likadana kommentarer som återkommer ofta. Därtill döljer eller raderar vi sådana kommentarer som innehåller personliga uppgifter om den som har kommenterat eller om någon annan person, eller uppgifter som på något annat sätt kränker dataskyddet. Dessutom kan vi blockera tydliga falska profiler eller profiler som skapats med syfte att störa och trakassera. Alla allvarliga hot och störningar rapporteras till polisen. 

Kanalernas administratörer har rätt att blockera en användares kommentarer eller tillgång till ett kontos innehåll om användaren upprepade gånger bryter mot reglerna eller uppmuntrar andra till det. Vi strävar efter att varna för lindriga förseelser innan andra åtgärder vidtas.

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt nå ut till de personer som är intresserade av Vanda stads verksamhet, tjänster och beslutsfattande. Det är därför vi gör riktad reklam på sociala medier. Vi kan inte se vem som har klickat på våra reklamer och vi ser inte heller andra personliga uppgifter länkade till enskilda användare.  Du kan läsa mer om ämnet i dataskyddsdelen på vantaa.fi. Du kan också ta en titt på reglerna för tävlingar på sociala medier nedan.

Tävlingar på Vanda stads sociala mediekanaler

Arrangör: 

Vanda stad
FO-nummer: 0124610–9
Registraturens postadress: PB 1100, 01030 Vanda stad
E-post: some@vantaa.fi

Deltagande:

En deltagare som deltar i tävlingen förbinder sig att följa dessa regler och beslut relaterade till tävlingen, och de förtydligande villkor som anges på webbplatsen för deltagande.

Alla privatpersoner kan delta i tävlingen.

Tiden för deltagandet fastställs för varje enskild tävling.

Grunderna för deltagandet fastställs i informationen för respektive tävling (publikation).

Om grunden för att delta är ett foto eller en video ska dessa vara sakliga och följa god smak. Fotot eller videon får inte kränka någons integritet eller upphovsrätt. Genom att dela fotot eller videon försäkrar deltagaren att hen har rätt till innehållet och tillstånd att publicera det. Personerna på fotot eller i videon ska ha gett sitt samtycke till att fotot eller videon publiceras. 

Priser och vinst:

Tävlingspriset fastställs separat för varje tävling. Vilket priset är meddelas i den tävlingsrelaterade informationen (publikation).

Vi strävar efter att skicka ett privatmeddelande till tävlingarnas vinnare i den kanal där tävlingen har ordnats. Om vi inte får kontakt med vinnaren i tillräckligt god tid (högst 14 dygn) kan priset överföras till nästa vinnare. 

Priserna skickas inte per post till utlandet.

Behandling av personuppgifter och publiceringsrätt:

I Vanda används de informationshandlingar som krävs enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Handlingarna riktas till de registrerade och har utarbetats enligt servicehelhet. Här kan du läsa informationshandlingen som gäller tävlingar på sociala medier och kontrollera hur dina uppgifter behandlas. 

Genom att delta i tävlingen ger deltagarna tävlingsarrangören rätt att offentliggöra sitt namn på webbplatsen i samband med att vinnarna offentliggörs. 

Om ett villkor för deltagandet är att dela bildmaterial, kan material som skickats till tävlingen publiceras i stadens alla sociala mediekanaler i samband med tävlingen och efter tävlingen.

Ansvar:

Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingens innehåll och regler samt eventuella inhiberingar genom att meddela om detta i den kanal där tävlingen ordnats. 

Deltagarna måste själva kontrollera att de har att göra med en officiell webbplats på Vanda stads sociala medier.

De sociala mediekanalerna är inte med och ordnar tävlingar. 

Brott mot regler och all slags manipulation av deltagandet leder till att deltagandet annulleras.

Vi förbehåller oss rätten till undantag och ändringar. Vi försöker lösa problem och tvister genom diskussion med berörda parter. Sakliga begäranden om blockering beaktas.

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller upptäcker osakligt beteende på våra konton ska du kontakta Vanda stads information.

Frågor som gäller alla kanaler: viestinta@vantaa.fi

Huvudkanaler @vantaankaupunki, some@vantaa.fi​: Snabbmeddelande via sociala mediekanaler

Tack för din förståelse - välkommen till våra webbsidor och våra konton på sociala medier!