Elevvården i förskoleundervisningen

Elevvårdens uppgift är att främja och upprätthålla ett gott lärande, god psykisk och fysisk hälsa och socialt välbefinnande hos varje barn. I ett välfungerande samhälle finns en atmosfär av tillit och trygghet.

Kuva päiväkodin seinästä.

Elevvården i förskoleundervisningen är i första hand förebyggande, kommunalt välfärdsarbete. Den kommunala elevvården omfattar allt arbete som med olika metoder stöder hela förskolegemenskapens välbefinnande. Dessutom har barnet rätt till individuell elevvård. Den individuella elevvården omfattar mödra- och barnrådgivningens hälso- och sjukvårdstjänster, psykologer och kuratorer samt vid behov tjänster av en tvärvetenskaplig expertgrupp bestående av experter inom olika områden.

En viktig aspekt av elevvården i förskoleundervisningen är att trygga barnets väg till lärande.

Gemensam elevvård

Den gemensamma elevvårdens uppgift är att främja ett positivt samspel i förskolegemenskapen, att bygga upp och upprätthålla en trygg och jämlik atmosfär och gruppering, att beakta och uppskatta barngruppens olika språk och kulturer samt att främja barns delaktighet. Utvecklingen och genomförandet sker i samarbete med barn och vårdnadshavare.

Ärenden som rör förskolans allmänna välbefinnande hanteras av en gemensam välfärdsgrupp. Den gemensamma välfärdsgruppen möts inom mindre områden och består av daghemsföreståndarna som ordnar förskoleundervisning i området, representanter för förskolelärare som arbetar inom förskoleundervisningen, en psykolog, en kurator, en hälsovårdare, en skolrepresentant och en representant för vårdnadshavarna. Vårdnadshavare kan fråga daghemsföreståndare om möjligheten att delta i den gemensamma välfärdsgruppens verksamhet.

Individuell elevvård

Syftet med den individuella elevvården är att tillsammans med barnet och vårdnadshavarna följa upp och främja barnets välbefinnande och mångsidiga växande, utveckling och hälsa. Vårdnadshavarna har också möjlighet att i barnets ärenden använda sig av kurator, psykolog och hälsovårdare vid mödra- och barnrådgivningen. Vid behov kan en tvärvetenskaplig expertgrupp sammankallas med vårdnadshavarnas tillstånd för att förbättra barnets situation.

Psykolog inom förskoleundervisning

Kurator inom förskoleundervisning

Keywords

ElevvårdFörskolaPsykologKuratorVälmående