Extern revision

Externa revisionen biträder revisionsnämnden vid utvärderingen och övervakningen av redogörelserna för bindningar. Dessutom externa revisionen biträder revisionssammanslutningen vid granskning.

Vantaan kaupungintalo ylhäältä päin kuvattuna

Enligt kommunallagen svarar revisionsnämnden och en revisor för den externa revisionen. Till den externa revisionen som är oberoende av stadens övriga organisation och ledning hör också en serviceenhet för extern revision som är underställd revisionsnämnden.

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden är en lagstadgade organ. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltning och ekonomi för beslut i fullmäktige (14 kap).

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden utarbetar årligen en utvärderingsberättelse. I utvärderingsberättelsen rapporteras det om hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts.  Dessutom har nämnden som uppgift att bedöma om verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Utvärderingsberättelse 2022(pdf, 6.14 MB)

 

Lagstadgad revision

Serviceenheten för extern revision

Serviceenheten för extern revision biträder revisionsnämnden vid utvärderingen och övervakningen av redogörelserna för bindningar, i enlighet med kommunallagen.   Dessutom biträder enheten också revisionssammanslutningen vid lagstadgade revisioner på överenskommet sätt. Revisionsdirektören är chef för enheten.

Keywords

GranskningarAdministrering