Ulkoinen tarkastus

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelutAsukkaat

Ulkoinen tarkastus arvioi, miten kaupunki on onnistunut tehtävässään ja tavoitteissaan. Ulkoinen tarkastus jakaantuu tarkastuslautakunnan arviointiin ja lakisääteiseen tilintarkastukseen.

Vantaan kaupungintalo ylhäältä päin kuvattuna

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Kaupungin muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen kuuluu myös tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiva ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö. 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin. Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain 14 luvun mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kaupunginvaltuuston päätettäviksi. 

Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen. Arviointikertomuksessa raportoidaan valtuuston asettamien sitovien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kertomuksessa raportoidaan myös, onko arvioitujen kohteiden toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Viimeisin arviointikertomus ja siihen liittyvät aineistot

Aiempia arviointikertomuksia ja muita aineistoja

Poimintoja vuoden 2021 arviointikertomuksesta

Lakisääteinen tilintarkastus

Ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö

Ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö avustaa tarkastuslautakuntaa kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisessa ja sidonnaisuusilmoitusten valvonnassa. Yksikkö avustaa myös kaupungin tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa erikseen sovittavalla tavalla. Yksikön esihenkilönä toimii kaupunginreviisori.

Avainsanat

TarkastuksetHallinto