Eläinten hautaaminen

Asiasanat

TurvallisuusTerveysEläimet

Lemmikilleen voi lunastaa hautapaikan Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kautta, tai kuolleen lemmikin voi haudata maahan kiinteistönomistajan luvalla. Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanoton kautta on myös mahdollista järjestää tuhkaus.

Hevonen laiduntamassa.

Kuolleet lemmikkieläimet sekä hevoset saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, 250 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa eikä vesistöön viettävään rinteeseen.  

Eläimet saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla. Hevosten hautaamisesta on tehtävä ilmoitus kaupungineläinlääkärille. 

Hautaussyvyys

Haudattavan eläimen paino määrittää hautaussyvyyden. Haudattaessa alle 40-kiloinen eläin tulee sen päällä olla vähintään 0,5 metrin paksuinen maakerros. Haudattaessa yli 40-kiloinen eläin tulee sen päällä olla vähintään metrin paksuinen maakerros.

Hauta tulee peittää välittömästi. Eläintä ei saa haudata käärittynä maatumattomaan materiaaliin.

Tuhkaus ja hautapaikka

Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanoton kautta on mahdollista järjestää kuolleen lemmikkieläimen yhteis- tai yksilötuhkaus erillistä hinnaston mukaista korvausta vastaan. 

Hautapaikan kuolleelle lemmikille voi lunastaa Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen toimistosta. 

Kaikkia eläimiä ei saa haudata

Seuraavien eläinten ruhot on toimitettava EU:n sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen: 

  • nauta 
  • lammas
  • vuohi
  • sika
  • siipikarja