Turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta. Erityisesti lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa kaupungin tiloissa, mistä johtuen niiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää.   Kaikissa kaupungin tiloissa otetaan vuonna 2022 käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

nuoria kädet ringin keskellä

Mitä turvallisempi tila tarkoittaa?  

Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön. Haluamme, että jokainen kokee olevansa tervetullut Vantaan kaupungin tiloihin omana itsenään.  

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto on konkreettinen teko, jonka avulla voimme aktiivisesti edistää jokaisen tilan käyttäjän turvallisuutta ja mahdollisuutta osallistua tilan käyttöön ja toimintaan juuri sellaisenaan kuin on.   

Käytännössä tämä toteutuu niin, että tilan käyttäjien kanssa kootaan yhdessä yhteiset periaatteet ja kaikkia tilaa käyttäviä edellytetään noudattavan niitä.   

Näin otat käyttöön turvallisemman tilan periaatteet (1).pdf(pdf, 1.2 MB) Så här tar du principerna för ett tryggare rum i anvädning.pdf(pdf, 1019.74 KB)

Miksi puhumme turvallisemmasta tilasta? 

Turvallisuuden tunne on subjektiivinen kokemus. Emme voi luvata jokaiselle 100 % turvallista tilaa, mutta voimme luvata toimia siten, että tila tuntuu jokaiselle turvallisemmalta. Tämän toteutuminen jakautuu jokaisen tilaa käyttävän vastuulle.  

Työn eteneminen Vantaalla  

Vuoden 2022 Vaikuttajapäivän teema on turvallisempi tila. Koulut ja oppilaitokset työstävät omia turvallisemman tilan periaatteita osana Vaikuttajapäivän toteutusta. Asiaan tutusttiin ennakkotehtävän avulla ja Vaikuttajapäivässä 20.4.2022. Koulujen ja oppilaitosten turvallisemman tilan periaatteet kootaan syys-lokakuussa.   

Tarkoitus on, että mahdollisimman moni kaupungin tila on tehnyt omat turvallisemman tilan periaatteet lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kartoitamme tilannetta. Marraskuussa vietämme lapsen oikeuksien viikkoa, jonka yhteydessä juhlistamme myös turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönottoa Vantaan kaupungin tiloissa.     

Vantaalla Niceheartsin Tyttöjen Tilassa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, samoin Vantaan taidemuseo Artsissa. Heiltä voi kysyä vinkkejä periaatteiden kokoamiseen ja käyttöönottoon.   

Vantaan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Malli perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen tavoite on jokaisen lapsen hyvä elämä.

 

Katso seminaaritallenne

Turvallisempi tila -seminaarissa 15.11. kuultiin, miten Vantaan kaupungin tiloihin on laadittu turvallisemman tilan periaatteet yhdessä käyttäjien kanssa. Vierailevana puhujana ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed. Katso Vantaa-kanavan tallenne, kesto n. 60 minuuttia.

 

Avainsanat

Lapsiystävällisyys