Koululaisten iltapäivä-, kerho- ja harrastustoiminta

Asiasanat

KoulutusMaahanmuuttajatOppilaatVammaiset

Vantaan kaupunki tarjoaa peruskoululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Vammaisopetuksessa opiskeleville on tarjolla vammaisten lasten päivä- ja lomatoimintaa.

Kolme oppilasta koulun pihalla. Yksi heistä on potkaisemassa jalkapalloa.

Kouluissa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1.–2. vuosiluokan oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Kehitysvammaisille oppilaille järjestetään päivätoimintaa koulun opetuspäivinä sekä lomatoimintaa koulujen loma-aikoina.

Kaikissa kouluissa on maksutonta kerhotoimintaa ympäri lukuvuoden.

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä tätä vanhemmille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaa järjestävät yksityiset tahot, seurakunta sekä yhdistykset ja järjestöt kouluissa tai koulun lähellä olevissa tiloissa.

Kerhotoiminta

Vantaalaisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia muun muassa onnistumisten, osaamisen ja ilon kokemusten sekä luovaan toimintaan osallistumisen kautta. Kerhotoiminnan kautta oppilailla on myös mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Koulun kerhoja järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöitä sekä järjestöjen ja seurojen ohjaajia. Kerhot ovat oppilaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Oppilaat voivat osallistua oman koulun kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Lisätietoa kerhoista saa omalta koululta.

Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta

Kehitysvammaisten lasten päivätoimintaa tarjotaan kaikkien vammaisopetusta antavien koulujen yhteydessä. Toimintaan voivat hakea vammaisopetuksen ryhmissä opiskelevat oppilaat

Harrastusten Vantaa

Harrastusten Vantaa tarjoaa peruskoululaisille laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä heidän toiveitansa kuullen. Toiminta on osa kansallista harrastamisen Suomen mallia.