Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on iso muutos lapselle. Ennen varsinaista aloittamista huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu ja sovitaan varhaiskasvatusajasta.

Tähdenlennon päiväkodin pihan kiipeilyteline.

Vantaalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. 

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Tiivis yhteistyö huoltajien ja työntekijöiden välillä helpottaa lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta järjestetään huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijän kesken aloituskeskustelu. Keskustelun yhteydessä sovitaan myös 1–2 viikkoa kestävästä tutustumisjaksosta. Huoltajat voivat tutustua tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan myös ilman lasta. 

Pehmeä lasku 

Pehmeäksi laskuksi kutsutaan aikaa, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuspaikassa ja tutustuu siellä työskenteleviin aikuisiin sekä ryhmässä oleviin lapsiin. Pehmeä lasku aloitetaan lyhyillä hetkillä varhaiskasvatuspaikassa, vähitellen aikaa pidentäen. Samalla lapselle tulee tutuksi ryhmän toimintakulttuuri. Pehmeä lasku kestää noin 1–2 viikkoa. Lapsen huoltajat voivat olla lapsen tukena ja apuna tutustumisjakson aikana. 

Aloituskeskustelu

Keskustelussa huoltajat kertovat lapsen tarpeista, perheen tavoista ja lapsen kiinnostuksen kohteista. Lisäksi huoltajat sopivat pehmeän laskun aikataulusta ryhmän kasvattajien kanssa. Henkilöstö sopii huoltajien kanssa yhteisen ajan keskustelulle ja antaa perheelle keskusteluun liittyvät materiaalit. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540). 

Varhaiskasvatusaika

Avainsanat

PäiväkoditTutustuminenYhteisöllisyys