Att börja inom småbarnspedagogiken

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Att börja i småbarnspedagogiken är en stor förändring för barnet. Före barnet småbarnspedagogiken inleds kontaktar daghemmet vårdnadshavarna och för ett inledande samtal där man bland annat kommer överens om barnets vårdtider.

Tähdenlennon päiväkodin pihan kiipeilyteline.

 I Vanda ordnas svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem, och familjen kan välja  kommunala eller privata alternativ. På finska erbjuds även familje- och gruppfamiljedagvård. 

Bekantning med platsen för småbarnspedagogik

Ett nära samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen underlättar en trygg start för barnets småbarnspedagogik. Före småbarnspedagogiken inleds ordnas ett inledande samtal mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna. Under samtalet kommer man också överens om en 1-2 veckor lång bekantningsperiod. Vårdnadshavarna kan bekanta sig med platsen även utan barnet.

Mjuklandning

Mjuklandning kallas den bekantningstid då barnet börjar i småbarnspedagogiken och bekantar sig med gruppens vuxna och barn. En mjuk start inleds med korta besök till platsen för småbarnspedagogik och så småningom förlängs besöken. Tillika blir barnet bekant med gruppens verksamhetskultur. Bekantningstiden räcker 1-2 veckor. Vårdnadshavarna kan vara med under bekantningsperioden. Barnet och vårdnadshavarna kan tillsammans öva sig på att trivas i daghemmet och bekanta sig med gruppens verksamhet.

Inledande samtal

Mjuklandning kallas den bekantningstid då barnet börjar i småbarnspedagogiken och bekantar sig med gruppens vuxna och barn. En mjuk start inleds med korta besök till platsen för småbarnspedagogik och så småningom förlängs besöken. Tillika blir barnet bekant med gruppens verksamhetskultur. Bekantningstiden räcker 1-2 veckor. Vårdnadshavarna kan vara med under bekantningsperioden. Barnet och vårdnadshavarna kan tillsammans öva sig på att trivas i daghemmet och bekanta sig med gruppens verksamhet.  

Småbarnspedagogikens omfång

Keywords

DaghemTutustuminenGemenskap