Deltagande i gatu- och parkplanering

Etiketter

StadsplaneringByggande

I planeringen av gatu- och parkområdena förenas behoven hos stadens invånare, naturen och den byggda miljön på ett hållbart sätt som erbjuder trivsel.

Åvikin leikkipaikka Tikkurilanrannassa.

Kommuninvånarna kan påverka utformningen av gator och parker både under planeringen och under den officiella tid som planerna är framlagda. Ägarna av fastigheter i den planerade parken och vid den planerade gatan informeras särskilt om planeringen.

Deltagande under planeringsarbetet

Innan planeringen påbörjas informeras ägare eller innehavare av fastigheter som gränsar till gatan eller parken med ett brev om projektets start. I brevet anges den beräknade planeringstiden och de personer som ansvarar för uppgiften, inklusive deras kontaktuppgifter. Du kan då kontakta personerna som har hand om planeringen i alla ärenden som berör den.

Du kan också besöka stadens webbplats för att läsa mer om de pågående projekt om gatu- och parkplanering.

Det ordnas till exempel invånarmöten och webbenkäter om de planerade områdena, beroende på planens natur. Det informeras om evenemangen på stadens webbplats, på Facebook och per brev till fastighetsägare och innehavare.

Du kan uttrycka din åsikt och ställa frågor om dina planer genom att delta i evenemang eller genom att besvara enkäter. Du kan också ta kontakt direkt med dem som ansvarar för planeringen.

Framläggning av planerna

När planerna är klara ligger de framlagda i två veckor på stadens webbplats och i Vandainfo i Dickursby.

Du kan lämna en anmärkning om planerna under den tid de är framlagda.

Ägare och innehavare av egendom som är begränsad till det planerade området informeras om framläggningen och rätten att lämna in en anmärkning. Anmälan ska skickas som standardbrev. Parterna anses ha fått meddelandet om det har getts för transport av posten minst en vecka före framläggningen.

Godkännande

Enligt Vanda stads förvaltningsregel godkänner stadsingenjören gatu- och parkplanerna med en beräknad kostnad på mindre än 1 miljoner euro (moms 0 %) som det inte hade lämnats anmärkningar om då planerna lades fram.

Stadsrumsnämnden godkänner planer som kostar mer än 1 miljon euro (moms 0 %), liksom gatu- och parkplaner som det har lämnats in anmärkningar om medan planerna fanns framlagda.

Observera att rätten att överklaga beslut om godkännande av planer är förbehållen de berörda parterna (grannområdena på gatan och kring parken).

Keywords

GatorParkerPlanerBli involveradDelaktighet