Kollektivtrafik

Etiketter

Trafik

Kollektivtrafiken i Vanda är mångsidig och smidig. Vanda är en del av HRT-gruppen som också ansvarar för planeringen av kollektivtrafiken i Vanda.

Kaksi linja-autoa pysäköitynä Ojangon bussivarikolle.

Det är Helsingfors regionala transportgrupp (HRT) som ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken och för passagerarinformationen i Vanda. HRT beslutar också om biljetttyper, biljettpriser och rabattgrupper. 

Vanda stad stöder kollektivtrafiken genom att betala HRT kommunandelar för kollektivtrafiken och genom att delta i planeringen tillsammans med HRT. Vanda övervakar kommuninvånarnas intressen i planeringen av kollektivtrafiken och strävar bland annat efter att främja tjänster i Vandas områden.

Medlemmar i HRT är förutom Vanda också Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Sjundeå. 

Hållplatser och kollektivtrafikens infrastruktur

Vanda stad sköter planläggningen, planeringen, anläggningen och underhållet av rutterna, hållplatserna, bussterminalerna och vändpunkterna. Om du till exempel upptäcker att skyddstaket för en hållplats är trasigt lönar det sig att informera stadsmiljöns kundservice

Vanda stad reserverar för varje år en viss summa för förbättringen av busshållplatserna. Vanligtvis kan det byggas och förbättras 20 skyddstak på ett år i hela Vanda. Vanda bygger numera endast upplysta skyddstak av glas på grund av att de är säkra och hålls i gott skick. 

Hållplatserna som det byggs nya skyddstak för väljs ut på basis av användningen, det vill säga utgående från hur många som stiger på bussarna i genomsnitt. Det kan hända att ett nytt skyddstak inte byggs av tekniska skäl trots att antalet passagerare har varit tillräckligt, till exempel om det är för trångt, gatan lutar för mycket eller på grund av rör under jorden.  

För statens vägar och kollektivtrafikens hållplatser på de här vägarna i Vanda ansvarar NTM-centralen i Nyland. För planeringen, underhållet och anläggningen av banor ansvarar Trafikledsverket. Trafikledsverket ansvarar för stationerna längs huvudbanan medan Vanda stads lokalcentral ansvarar för stationerna längs Ringbanan.