Anmälan till förskoleundervisning

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Läsåret 2023-2024 deltar barn som är födda år 2017 i förskoleundervisningen. Rätt till förskoleundervisning har även de 7-åringar vars inledande av skolgång har senarelagts med ett år samt de 5-åringar som har ett beslut om förlängd läroplikt.

Lapsia luokkahuoneessa.

I Vanda pågår även ett försök med tvåårig förskoleundervisning, där ca. 900 barn födda år 2016- och 2017 deltar.  Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för urvalet av de barn som deltar i försöket och kommunen eller vårdnadshavare, och kommunen eller vårdnadshavarna kan inte påverka vilka barn som deltar.

De barn som fått ett beslut om tvåårig förskoleundervisning fortsätter ett andra år i försöksplatsen förskoleundervisning utan att behöva anmäla sig på nytt.

Mera information om försöket med tvåårig förskoleundervisning 

Inledande av förskoleundervisningen

Anmälning till förskoleundervisning 5.1-31.1.2023

  • Anmäl ditt barn elektroniskt i VaSa-tjänsten eller genom att lämna en pappersanmälan till daghemmet.
  • Beslutet om förskoleundervisningsplats finns tillgängligt i Vasa-tjänsten senast vecka 14. 

Förskoleundervisningen inleds torsdagen den 10.8.2023 och avslutas fredagen den 31.5.2024.

Läsåret 2023-2024 deltar  de barn som är födda år 2014 i förskoleundervisningen. Rätt till förskoleundervisning har även de 7-åringar vars inledande av skolgång har senarelagts med ett år samt de 5-åringar som har ett beslut om förlängd läroplikt.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och en daglig måltid ingår 

Förskoleundervisningen ordnas av småbarnspedagogiken i Dickursby, Mårtensdal och Västersundom. Förskoleundervisning ordnas under skoldagarna, 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid.  Barn som deltar i förskoleundervisningen har möjlighet att också delta i kompletterande avgiftsbelagd småbarnspedagogik. Behovet av kompletterande småbarnspedagogik meddelas i samband med anmälan till förskoleundervisningen. Småbarnspedagogik mellan kl: 6.00 och 7.00 samt mellan 17.00 och 18.00 erbjuds i Dickursby daghem.  

Språkalternativ i förskoleundervisningen 

I varje förskolegrupp bekantar man sig med de språk och kulturer som finns representerade i gruppen. Barnen lär sig några allmänna ord på de språk som finns representerade. Familjernas sakkunskap om den egna kulturen utnyttjas i planeringen och förverkligande av förskoleundervisningen.  

Förskoleundervisning på två språk ordnas inte inom det svenskspråkiga serviceområdet i Vanda. Den finskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda erbjuder förskoleundervisning med starkare språkbetoning. I den finskspråkiga förskoleundervisningen kan vårdnadshavarna ansöka om: 

  • engelsk språkberikad förskoleundervisning  

  • språkbad på svenska 

  • omfattande engelsk förskoleundervisning   

Samarbete med skolan

Barnet bekantar sig med skolans verksamhetskultur och lärmiljö redan under förskoleåret. I Vanda samarbetar förskolegrupperna med sin närskola. Förskolan gör skolbesök och har gemensam verksamhet med nybörjarundervisningen, där eleverna har möjlighet att arbeta tillsammans. Under vårterminen överförs information om barnet, i samarbete med vårdnadshavarna, till barnets blivande skola. Målsättningen är att säkerställa en enhetlig lärstig från förskolan till skolan och en kontinuerlig helhet för stöd för utveckling och lärande.     .

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen

Utöver förskoleundervisningen har barnet rätt till småbarnspedagogik, som man alltid strävar till att ordna på samma plats som förskoleundervisningen. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd, men man tar i avgiften hänsyn till deltagandet i förskoleundervisning.

När ett barn behöver kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen:

  • När en familj fyller i ett barns anmälan till förskoleundervisning anger de också om barnet har behov av småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.
  • Om behovet av kompletterande småbarnspedagogik uppstår i mitten av förskoleåret ska familjen kontakta föreståndaren för barnets förskoleplats.

Om ditt barn behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen kan du ange det i anmälan till förskolan.

Den ifyllda blanketten kan returneras till valfritt kommunalt daghem, Vandainfos servicepunkt eller skickas till småbarnspedagogikens kundservice på adressen:

Småbarnspedagogik, Ansökan om småbarnspedagogik, P.O. Box 1500, 01030 Vanda stad. 

Mer information om förskoleundervisningen och anmälan får du av daghemmen och småbarnspedagogikens servicekoordinatorer.  

Anvisningar för anmälan via tjänsten VaSa

Sökandens adressuppgifter kommer till ansökan från Dvv. Tyvärr är det för närvarande inte möjligt att lägga till en alternativ adress till ansökan. Detta hindrar dig inte från att söka till önskat enhet.

VaSa-tjänsten uppdateras den 12 juni 2023  från 20.00 till 22.00. Vi ber om ursäkt för besväret.
 

Du kan anmäla ditt barn till förskolan elektroniskt i tjänsten VaSa. Ange i samband med anmälan till förskoleundervisningen om ditt barn behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.

Logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta anmälan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten.

Anmälan till förskoleundervisning - instruktioner för vårdnadshavare att använda VaSa-tjänsten(pdf, 1.07 MB) Anvisningar till vårdnadshavarna om användningen av VaSa-tjänsten(pdf, 380.63 KB)

VaSa-tjänsten  fungerar bäst med de två nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari. Tjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer eller de äldre versionerna av webbläsaren Edge.

Anvisningar för anmälan på pappersblankett

Om du inte kan fylla i anmälan elektroniskt kan du också lämna in anmälan i pappersform. Blanketten kan du fylla i och skriva ut här:

Anmälan till förskoleundervisningen(pdf, 1.09 MB)

Om ditt barn också behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen, ska du också fylla i en ansökan till småbarnspedagogiken i pappersform, om barnet

  •  flyttar över från privat småbarnspedagogik eller servicesedeldaghem i Vanda till ett kommunalt daghem i Vanda
  •  flyttar över från ett servicesedeldaghem i Vanda till ett annat servicesedeldaghem i Vanda
  • inte deltagit i småbarnspedagogiken i Vanda innan förskolan

Du kan lämna in den ifyllda blanketten till Vanda-Info eller till ett kommunalt daghem.

Mer information om förskoleundervisningen och anmälan får du av daghemmen och småbarnspedagogikens servicekordinatorer. 

Grunderna för antagning till förskoleundervisning

(Nämnden för fostran och undervisning 8.11.2021 § 10)

Keywords

AnmälanFörskolaAnsökningar