Esiopetukseen ilmoittautuminen

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Lukuvuonna 2023–2024 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2017 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapsia luokkahuoneessa.

Vantaalla on myös käynnissä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon on päässyt mukaan noin 900 vantaalaista vuonna 2016 ja 2017 syntynyttä lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kokeilun otannasta, joten kunta tai huoltajat eivät voi vaikuttaa kokeiluun mukaan pääsevien lasten valikoitumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen päätöksen saaneet lapset jatkavat kokeilutoimipaikkansa esiopetuksessa toisen vuoden ilman uutta ilmoittautumista.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Vantaalla

Esiopetuksen aloitus

Esiopetus alkaa torstaina 10.8.2023 ja päättyy perjantaina 31.5.2024.

Lukuvuonna 2023–2024 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2017 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen on myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria.

Ilmoittautuminen 5.1.–31.1.2023

Tervetuloa tutustumaan!

Kaikissa vantaalaisissa esiopetuksen toimipaikoissa järjestetään toukokuussa tutustumistilaisuus perheille. Toimipaikat tiedottavat tilaisuuksista huoltajille.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Se pyritään aina järjestämään samassa paikassa kuin esiopetus. Varhaiskasvatus on maksullista, mutta maksussa otetaan huomioon osallistuminen esiopetukseen. Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta: 

  • Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan samalla, kun huoltaja ilmoittaa lapsen esiopetukseen

  • Jos tarve täydentävälle varhaiskasvatukselle syntyy kesken esiopetusvuoden, perheen tulee olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikan johtajaan. 

Kielivaihtoehtoja esiopetuksessa

Jokaisessa esiopetuksen ryhmässä tutustutaan vuoden aikana lapsiryhmän kieliin ja kulttuureihin. Perheiden asiantuntemusta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan hyödynnetään esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jos haluat valita lapsellesi esiopetuksessa vahvemman kielipainotuksen, Vantaalla on myös mahdollista hakeutua:

  • ruotsin kielikylpyesiopetukseen, josta jatkumo Uomarinteen kouluun tai Viertolan kouluun
  • englannin kielirikasteiseen esiopetukseen
  • englanninkieliseen tai laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen

Lisätietoa kaksikielisestä esiopetuksesta

Yhteistyötä koulun kanssa

Lapsi tutustuu koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön jo esiopetusvuoden aikana. Vantaalla jokaisella esiopetuspaikalla on yhteistyökoulupari, jonka kanssa tehdään toiminnallista yhteistyötä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esiopetukseen osallistuvien lasten ja alkuopetuksen oppilaiden yhteistä toimintaa sekä kouluvierailuja. Esiopetuksen kevätkaudella lapsesta siirretään tietoa tulevaan kouluun yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on varmistaa lapsen sujuva polku esiopetuksesta kouluun sekä oppimisen tuen jatkumo koulun alkaessa.

Perusopetukseen valmistava opetus antaa lapselle valmiuksia suomen kielellä opiskeluun

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen taito ei riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavaa opetusta järjestetään koulujen työpäivinä, viisi tuntia päivässä. Neljä tuntia opetuksesta toteutuu osana esiopetusta. Yksi tunti järjestetään pienemmässä ryhmässä.

Huoltajat ilmoittavat lapsen esiopetukseen, minkä jälkeen mahdollisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen hakemisesta sovitaan yhdessä lapsen huoltajien, esiopetuspaikan sekä kieli- ja kulttuurikoordinaattorin kanssa.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta

Ohjeet ilmoittautumiseen

Ohjeet ilmoittautumiseen VaSa-palvelun kautta

VaSa-palvelua päivitetään 20.3.2023 n. klo 21.15-22.15. Pahoittelemme päivityksestä aiheutuvaa vaivaa.
 

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisesti VaSa-palvelussa. Kerro esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitseeko lapsi esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. 

Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Voit muokata ilmoittautumista lähetyksen jälkeen ja seurata sen käsittelyä palvelussa.

VaSa-palvelu toimii parhaiten Chrome-, Firefox-, Edge- ja Safari-selaimen kahdella uusimmalla versiolla. Palvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella tai Edge-selaimen vanhemmilla versioilla.

Ilmoittautuminen esiopetukseen_Ohje huoltajille VaSa-palvelun käyttöön.pdf(pdf, 974.1 KB)

 

VaSa-palvelun käyttöohje huoltajille(pdf, 347.73 KB)

Ohjeet ilmoittautumiseen paperihakemuksella

Jos et pysty täyttämään ilmoittautumista sähköisesti, voit jättää sen myös paperisena. Ilmoittautuminen esiopetukseen -lomakkeen voit täyttää ja tulostaa tästä: 

Ilmoittautuminen esiopetukseen(pdf, 133.39 KB)

 

 

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, voit kertoa sen esiopetuksen ilmoittautumislomakkeella. 

Täytetyn lomakkeen voit palauttaa mihin tahansa kunnalliseen päiväkotiin, Vantaa-infon toimipisteeseen tai lähettää varhaiskasvatuspalveluihin osoitteeseen: Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatushakemus, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.  

Lisätietoa esiopetuksesta ja siihen ilmoittautumisesta saat päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.  

Esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta (12.12.2022 § 11) on hyväksynyt suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet.

Avainsanat

IlmoittautuminenEskariHakemukset