Esiopetukseen ilmoittautuminen

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Lukuvuonna 2022–2023 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapsia luokkahuoneessa.

Vantaalla on lisäksi käynnissä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon pääsee mukaan noin 900 vantaalaista vuonna 2016 sekä 2017 syntynyttä lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kokeilun otannasta, joten kunta tai huoltajat eivät voi vaikuttaa kokeiluun mukaan pääsevien lasten valikoitumiseen.

Lisätietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta Vantaalla 

Esiopetuksen aloitus

Esiopetukseen ilmoittaudutaan tammikuussa

Esiopetus alkaa torstaina 11.8.2022 ja päättyy perjantaina 2.6.2023.

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen on myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus on maksutonta ja se sisältää ruokailun

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, joka pyritään aina järjestämään samassa paikassa kuin esiopetus. Varhaiskasvatus on maksullista, mutta maksussa otetaan huomioon osallistuminen esiopetukseen. 

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta: 

  • Kun perhe täyttää lapselle ilmoittautumisen esiopetukseen, he ilmoittavat samalla, onko lapsella tarvetta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.  

  • Jos tarve täydentävään varhaiskasvatukseen syntyy kesken esiopetusvuoden, perheen pitää olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikan johtajaan. 

Kielivaihtoehtoja esiopetuksessa

Jokaisessa esiopetuksen ryhmässä tutustutaan vuoden aikana lapsiryhmän kieliin ja kulttuureihin. Esiopetusyhteisön kielistä opetellaan joitakin yleisimpiä sanoja. Perheiden asiantuntemusta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan hyödynnetään esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jos haluat valita lapsellesi esiopetuksessa vahvemman kielipainotuksen, Vantaalla on myös mahdollista hakeutua:

  • englannin kielirikasteiseen esiopetukseen
  • ruotsin kielikylpyesiopetukseen
  • laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen

Lisätietoa kaksikielisestä esiopetuksesta 

Yhteistyötä koulun kanssa

Lapsi tutustuu koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön jo esiopetusvuoden aikana. Vantaalla jokaisella esiopetuspaikalla on yhteistyökoulupari, jonka kanssa tehdään toiminnallista yhteistyötä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esiopetukseen osallistuvien lasten ja alkuopetuksen oppilaiden yhteistä toimintaa sekä kouluvierailuja. Esiopetuksen kevätkaudella lapsesta siirretään tietoa tulevaan kouluun yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on varmistaa lapsen sujuva polku esiopetuksesta kouluun sekä oppimisen tuen jatkumo koulun alkaessa.

Tervetuloa tutustumaan!

Kaikissa vantaalaisissa esiopetuksen toimipaikoissa järjestetään tutustumistilaisuus perheille viikolla 20. Toimipaikat tiedottavat tilaisuuksista huoltajille.

Valmiuksia suomen kielellä opiskeluun perusopetukseen valmistavasta opetuksesta

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen taito ei riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään koulujen työpäivinä viisi tuntia päivässä. Neljä tuntia opetuksesta tapahtuu esiopetuksen osana ja sen lisäksi yksi tunti järjestetään pienemmässä ryhmässä.

Huoltajat ilmoittavat lapsen esiopetukseen, jonka jälkeen mahdollisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen hakemisesta sovitaan yhteistyössä lapsen huoltajien, esiopetuspaikan sekä kieli- ja kulttuurikoordinaattorin kesken.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta 

Ohjeet ilmoittautumiseen VaSa-palvelun kautta 

Voit ilmoittaa lapsesi esiopetukseen sähköisesti VaSa-palvelussa. Kerro esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. 

Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Voit muokata ilmoittautumista lähetyksen jälkeen ja seurata sen käsittelyä palvelussa. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen_Ohje huoltajille VaSa-palvelun käyttöön.pdf(pdf, 974.1 KB)

VaSa-palvelu toimii parhaiten Chrome-, Firefox-, Edge- ja Safari-selaimen kahdella uusimmalla versiolla. Internet Explorer -selaimella tai Edge-selaimen vanhemmilla versioilla palvelu ei toimi.

Ohjeet ilmoittautumiseen paperihakemuksella

Jos et pysty täyttämään ilmoittautumista sähköisesti, voit jättää sen myös paperisena. Ilmoittautuminen esiopetukseen -lomakkeen voit täyttää ja tulostaa tästä: 

Ilmoittautuminen esiopetukseen(pdf, 1.38 MB)

 

 

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, voit kertoa sen esiopetuksen ilmoittautumislomakkeella. 

Täytetyn lomakkeen voit palauttaa mihin tahansa kunnalliseen päiväkotiin, Vantaa-infon toimipisteeseen tai lähettää varhaiskasvatuspalveluihin osoitteeseen: Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatushakemus, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.  

Lisätietoa esiopetuksesta ja siihen ilmoittautumisesta saat päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.  

Esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet

(Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 8.11.2021 § 10)

Avainsanat

IlmoittautuminenEskariHakemukset