Vaihtoehtoja Vantaan perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Vantaa tarjoaa monia erilaisia tapoja oppia ja opiskella. Vantaalla on mahdollista opiskella mm. englannin kielellä, ruotsin kielikylpyopetuksessa, musiikkiluokalla, montessoriopetuksessa, TEPPO-oppilaana tai osallistua Urhea-yläkoulutoimintaan.

Lapset istuvat rivissä ja soittavat kitaraa.

Englanninkielinen opetus

Oppilas voi käydä opintonsa kokonaan englannin kielellä. Englannin kielen opetus on heille, joiden äidinkieli on englanti, tai heille, joiden englannin kielen taito on riittävä opinnoista selviytymiseen.

Ruotsin kielikylpyopetus

Kielikylpyluokilla suomenkieliset lapset opiskelevat suuren osan opinnoistaan ruotsin kielellä. Suomenkielistä opetusta on 1.-2. luokilla vain pari tuntia viikossa, mutta sen osuus kasvaa ylemmille luokille siirryttäessä.

Musiikkiluokat 3.-9. luokille

Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka koulu voi välillä vaihtuakin. Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on edellytykset musiikin opiskeluun. Vantaalla on musiikkiluokkia useissa kouluissa eri puolilla kaupunkia.

Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen perusopetus tekee työelämän tutuksi jo peruskoulussa. Työelämäpainotteisessa perusopetuksessa vuorotellaan työssäoppimisjaksojen ja koululla tapahtuvan opiskelun välillä. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden työelämätaitoja, luodaan joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Urhea-toiminta

Urhea-toiminta tukee Vantaan kouluissa opiskelevien, tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista. Kaikki vantaalaiset perusopetuksen 7.-9.-luokkien ylä- ja yhtenäiskoulut ovat mukana Urhea-toiminnassa.

Montessoriopetus

Montessoriopetus on opetusmenetelmä, jossa toiminnallinen oppimateriaali mahdollistaa oppijan yksilöllisen ja kiireettömän etenemisen. Työskentelytapa lisää yhteisöllisyyttä ja kasvattaa oppijaa ryhmän aktiiviseksi jäseneksi. 

Avainsanat

Painotettu opetusPeruskoulutKoulut