Barnet i småbarnspedagogiken

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

I småbarnspedagogiken läggs grunderna för barnets mångsidiga lärande. Målsättningen är att barnet utvecklar sin förmåga att tänka, lära sig, delta, påverka och agera i växelverkan med andra och att ta hand om sig själv. Småbarnspedagogiken erbjuder barnet positiva lärupplevelser.

Lapsia luokkahuoneessa.

Småbarnspedagogiken består av en helhet som omfattar fostran, undervisning och vård. Småbarnspedagogik stöder barns växande, utveckling och lärande genom pedagogiskt samspel i olika miljöer.

I småbarnspedagogiken läggs grunderna för barnets mångsidiga lärande. Målsättningen är att barnet utvecklar sin förmåga att tänka, lära sig, delta, påverka och agera i växelverkan med andra och att ta hand om sig själv. Småbarnspedagogiken erbjuder barnet positiva lärupplevelser.

Avbrott i småbarnspedagogiken

I Vanda tillämpas ett system med garanti för plats i småbarnspedagogiken som ger ett barn som varit i småbarnspedagogik rätt att återvända till det tidigare daghemmet eller, i mån av möjlighet, till den tidigare familjedagvårdsplatsen efter avbrottet i småbarnspedagogiken.

Samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken

Målet med samarbetet är att skapa en bra grund för samspellet mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken. I småbarnspedagogiken ordnas tillfällen där föräldrarna har möjlighet att bilda nätverk med barnets kompisars föräldrar och få aktuell information om verksamheten.

 

Barnets välbefinnande

Arbete med barnens välbefinnande i småbarnspedagogiken innebär att hela personalen stöder  barnets helhets-mässiga välbefinnande. Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av arbetet för barnets välbefinnande.

 

Stöd för barnets utveckling och lärande

Småbarnspedagogiken erbjuder olika former av stöd för barnets utveckling och lärande. Inom småbarnspedagogiken identifierar man barnets behov av stöd och erbjuder det stöd barnet behöver då behovet upptäcks.

Förutom personalen inom småbarnspedagogiken är den konsulterande läraren inom småbarnspedagogik sakkunnig i frågor som gäller stöd för barnets utveckling och lärande inom småbarnspedagogiken. Den konsulterande speciallärarens uppgift är att stöda personalen och familjen i frågor som berör barnets behov av stöd.

Den konsulterande specialläraren inom småbarnspedagogik ger handledning angående stöd för växande och lärande, deltar  vid behov i kartläggning av behovet av stöd, handdledning till vidare undersökningar samt i planeringen och utvärderingen av stödet i samarbete med vårdnadshavarna.

 

Plan för småbarnspedagogik

Planen för småbarnspedagogiken styr verksamheten för barn under skolåldern. Den grundar sig på lagar och förordningar inom småbarnspedagogiken som styr verksamheten. För varje barn som deltar i småbarnspedagogiken i daghem eller familjedagvård utarbetas  en plan för småbarnspedagogik tillsammans med vårdnadshavarna.

 

Keywords

DaghemBarnets utvecklingBarnLekplatserLärande