Ansökan om småbarnspedagogik

Etiketter

SmåbarnspedagogikInvånareBarnfamiljer

Vanda erbjuder småbarnspedagogik på svenska i kommunala daghem. Du kan även ansöka om plats för ditt barn i privata svenska daghem. På finska kan man ansöka om plats i kommunala och privata daghem samt privat och kommunal familjedagvård.

varhaiskasvattaja pitää kahta lasta sylissään.

Ansökan om plats i småbarnspedagogiken  inom den kommunala eller privata småbarnspedagogiken kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen.  Om vårdnadshavaren behöver få en dagvårdsplats med det snaraste, till exempel på grund av sysselsättning eller inledning av studier, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet behöver platsen. Familjens helhetssituation och önskemål om verksamhetsenhet beaktas vid placeringen. Vi strävar efter att placera syskon i samma enhet.

Du kan ansöka till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare som fungerar genom att direkt kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren. Om du väljer privat småbarnspedagogik kan du ansöka om servicesedel för att täcka avgifterna. Servicesedel kan användas i daghem som  godkänts som servicesedeldaghem i Vanda. 

 

Varhaiskasvatusaika

Vantaa tarjoaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa perheille mahdollisuuden valita varhaiskasvatusajaksi: 

 •  enintään 20 tuntia viikossa, 

 •  yli 20, mutta enintään 25 tuntia viikossa, 

 •  yli 25, mutta alle 35 tuntia viikossa tai 

 •  vähintään 35 tuntia mutta enintään 50 tuntia viikossa. 

Valittua varhaiskasvatusaikaa voi käyttää perheen tarpeen mukaan päivittäin tai vain muutamana päivänä viikossa. 

Perhepäivähoitoa tarjotaan kello 7 ja kello 17 välillä perhepäivähoitajan kotona ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Päiväkodeissa varhaiskasvatusta tarjotaan pääasiassa kello 6 ja kello 18 välillä. Vantaalla toimii myös päiväkoteja, jotka tarjoavat iltahoitoa (kello 18–22), sekä päiväkoteja, jotka ovat auki ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin. 

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, jotka tarvitsevat sitä lapselleen vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Tarve osoitetaan työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella, josta tulee ilmetä vanhempien työ- tai opiskeluajat. 

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuksella voit hakea lapsellesi varhaiskasvatusta kunnallisesta päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista ja perhepäivähoitajalta sekä palvelusetelillä toimivasta yksityisestä päiväkodista ja ryhmäperhepäiväkodista. Kerhoihin haetaan kerhohakemuksella.  

Hakiessasi palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin, sinun tulee hakea paikkaa myös suoraan palvelusetelillä toimivasta päiväkodista. 

Yksityisen hoidon tuella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitajille voit hakea ottamalla suoraan yhteyttä päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli 

Yksityisen hoidon tuki 

Varhaiskasvatushakemuksen tekeminen

Hakemuksen käsittely

Hakemiseen liittyvät tiedustelut

Varhaiskasvatukseen hakemiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee keskitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Palveluohjaaja esittelee perheille varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja ja opastaa varhaiskasvatuspaikan hakemisessa. Hän huolehtii yhteydenpidosta perheeseen ennen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sijoittamista.  

Palveluohjaaja vastaa päätöstä koskeviin kyselyihin, mutta aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa perheen tulee olla yhteydessä päiväkodin johtajaan.  

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen chat on helppo ja nopea tapa saada vastauksia kysymyksiin koskien varhaiskasvatushakemusta. Palveluohjauksen chat vastaa kysymyksiisi maanantaisin klo 9–12 ja tiistaista perjantaihin klo 9–15 välisenä aikana. Ethän lähetä chatin kautta henkilökohtaisia tietoja. Ole yhteydessä yksittäistä hakemusta koskevissa kysymyksissä palveluohjaajaan puhelimitse. 

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Lasten sijoittamista ohjaavat periaatteet Vantaan varhaiskasvatuksessa

Kun hakijoita on johonkin hoitopaikkaan enemmän kuin vapaita paikkoja, lasten sijoittamisessa huomioidaan (ei tärkeysjärjestys):

 • sisarukset
 • lapsikohtaiset erityistarpeet (kielen, kasvun ja oppimisen tuki sekä lastensuojelun tukitoimi)
 • päivittäinen hoitoaika
 • yksinhuoltajuus
 • kuljetusmahdollisuus
 • ryhmän toimivuus (lasten ikäjakauma, kielen, kasvun ja oppimisen tuki).

Lapsen sijoittamisessa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen huomioidaan edellisten lisäksi, että:

 • lapsen äidinkieli on ruotsi
 • perheessä toinen vanhemmista tai huoltajista puhuu ruotsia
 • lapsella on kokemusta ruotsinkielisestä kieliympäristöstä.

Kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevan lapsen sijoittaminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatukseen sijoittaminen ja tarvittavat tukitoimenpiteet valmistellaan yhteistyössä vanhempien tai muiden huoltajien, alueen konsultoivan erityislastentarhanopettajan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Ilta- ja ympärivuorokautinen varhaiskasvatus

Iltaisin ja ympärivuorokauden toimivaan ryhmään sijoitetaan vain lapset, joilla vanhempien tai muiden huoltajien työstä tai opiskelusta johtuva hoidon tarve ajoittuu muuhun kuin klo 6.00–18.00 väliseen aikaan. Kun ilta- tai ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen tarve lakkaa, lapsi siirretään pääsääntöisesti päiväryhmään. Vuorohoitoa tarvitsevia ensimmäisellä vuosiluokalla olevia oppilaita voidaan sijoittaa ympärivuorokauden toimiviin päiväkoteihin.

Steiner- ja montessoripainotteinen varhaiskasvatus

 • vanhempien kiinnostus päiväkodin kasvatusfilosofiaan ja toimintaperiaatteisiin
 • lapsen aikaisempi hoitosuhde steinerpäiväkodissa/montessoripäiväkodissa
 • sisarus on steiner-/montessoripäivähoidossa tai -opetuksessa
 • hakemuksen jättöpäivä

Vieraskielinen varhaiskasvatus

Englanninkielinen varhaiskasvatus:

 • 3–4 vuoden ikä
 • lapsen äidinkieli on englanti
 • lapsen äidinkieli on suomi ja lapsella on kokemusta englanninkielisestä kieliympäristöstä
 • perheessä toinen vanhemmista tai muista huoltajista puhuu lapselle englantia
 • sisarus on englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa tai opetuksessa
 • hakemuksen jättöpäivä

Suomen-venäjänkielinen varhaiskasvatus:

 • 2–6 vuoden ikä
 • lapsen äidinkieli on venäjä
 • perheessä toinen vanhemmista tai muista huoltajista puhuu venäjää
 • perhe on suomenkielinen
 • sisarus on suomen-venäjänkielisessä varhaiskasvatuksessa tai –opetuksessa
 • hakemuksen jättöpäivä

Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa

Keywords

DaghemAnsökanAnsökningar