Ansökan om småbarnspedagogik

Etiketter

SmåbarnspedagogikInvånareBarnfamiljer

Vanda erbjuder småbarnspedagogik på svenska i kommunala daghem. Du kan även ansöka om plats för ditt barn i privata svenska daghem. På finska kan man ansöka om plats i kommunala och privata daghem samt privat och kommunal familjedagvård.

varhaiskasvattaja pitää kahta lasta sylissään.

Ansökan om plats i småbarnspedagogiken  inom den kommunala eller privata småbarnspedagogiken kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen.  Om vårdnadshavaren behöver få en dagvårdsplats med det snaraste, till exempel på grund av sysselsättning eller inledning av studier, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet behöver platsen. Familjens helhetssituation och önskemål om verksamhetsenhet beaktas vid placeringen. Vi strävar efter att placera syskon i samma enhet.

Du kan ansöka till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare som fungerar genom att direkt kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren. Om du väljer privat småbarnspedagogik kan du ansöka om servicesedel för att täcka avgifterna. Servicesedel kan användas i daghem som  godkänts som servicesedeldaghem i Vanda. 

Tiden i småbarnspedagogiken

Vanda erbjuder familjerna att i den kommunala småbarnspedagogiken välja tid i småbarnspedagogiken: 

 •  högst 20 timmar i veckan, 

 •  över 20, men högst 25 timmar i veckan, 

 •  över 25, men under 35 timmar i veckan eller 

 •  minst 35 timmar men högst 50 timmar i veckan. 

Den valda tiden kan fördelas enligt familjens behov  så att den används dagligen eller under enbart några dagar i veckan. 

Familjedagvård erbjuds mellan klockan 7 och 17 i familjedagvårdarens hem och i gruppfamiljedaghem. I daghem erbjuds småbarnspedagogik i huvudsak mellan klocka 6 och 18. I Vanda finns också daghem som erbjuder kvällsvård på finska (klockan 18-22) , och finskspråkiga daghem som är öppna dygnet runt, även på veckoslut. 

Småbarnspedagogik på kvällar, nätter och veckoslut ordnas för familjer som har behov av detta på grund av vårdnadshavarnas arbetet eller studier. Behovet bevisas genom ett intyg av  arbetsgivaren, eller studieanordnarenIltaisin, där det framkommer vårdnadshavarnas arbets eller studietid. 

Ansökan till småbarnspedagogik

Med ansökan till småbarnspedagik kan du ansöka om plats för ditt barn i kommunala daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvård och till de privata daghem och gruppfamiljedaghem som fungerar med servicesedel. Till klubbarna ansöker man med en ansökan till klubbverksamhet. 

När du ansöker om plats till privat daghem med ansökan om servicesedel, bör du också söka plats direkt från daghemmet.

Om du söker plats till privata daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvård med stöd för privat vård av barn bör du ansöka om plats genom att direkt kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren.  

Servicesedel för privat småbarnspedagogik 

Stöd för privat vård av barn 

 

Att göra en ansökan till småbarnspedagogiken

Sökandens adressuppgifter kommer till ansökan från Dvv. Tyvärr är det för närvarande inte möjligt att lägga till en alternativ adress till ansökan. Detta hindrar dig inte från att söka till önskat enhet.

 

VaSa-tjänsten uppdateras den 29 maj 2023 ungefär från 20.00 till 21.00. Vi ber om ursäkt för besväret.

Behandling av ansökan

Förfrågningar som berör ansökandet

I frågor som berör ansökande till småbarnspedagogiken får du stöd av småbarnspedagogikens servicehandledare. Servicehandledaren berättar för familjen om småbarnspedagogikens olika alternativ och ger handledning i att göra en ansökan. Servicehandledaren har hand om kontakten till familjen före barnet får en placering i småbarnspedagogiken.

Servicehandledaren svarar på frågor om beslutet om plats i småbarnspedagogik, men i frågor som berör praxis vid inledandet av småbarnspedagogiken ska familjen kontakta daghemsföreståndaren. 

Småbarnspedagogikens servicehandlednings chat är ett enkelt och snabbt sätt att få svar på frågor angående ansökande till småbarnspedagogiken. Chatten svarar på frågor på måndagar kl: 9–12 och på tisdagar till fredagar kl: 9–15. Skicka inga personliga uppgifter via chatten. Kontakta servicehandledaren per telefon i frågor som berör enskilda ansökningar. 

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Ansökningar om byte av vårdplats

Om vårdnadshavarna önskar byta barnets nuvarande vårdplats följs följande principer när barnet hänvisas till en ny vårdplats: 

 • ansökan om byte av vårdplats görs i samarbete med daghemsföreståndaren, som gör ansökan i VaSa för familjens räkning 
 • ansökan om byte av vårdplats gäller i ett år från den dag som ansökan har tagits emot 
 • i ansökan om byte av vårdplats antecknas barnets behov av stöd 
 • bytet sker i allmänhet från och med början av följande verksamhetsår (1.8) 
 • vid placeringen följs samma riktgivande principer som för nya sökande 
 • beslutsfattaren kan använda sin rätt till övervägande med beaktande av småbarnspedagogikens helhetssituation 
 • om öppettiden vid barnets nuvarande enhet inte räcker till sker bytet så snabbt som möjligt 
 • i de fall där familjen flyttar försöker man genomföra bytet så snabbt som möjligt, om familjen inte har möjlighet att fortsätta på den nuvarande platsen, till exempel på grund av trafikförbindelserna 
 • om barnets nuvarande småbarnspedagogik ordnas i en enhet där avståndet mellan hemmet och platsen för småbarnspedagogiken är under 1,5 km, eller tiden för resan mellan hemmet och platsen för småbarnspedagogik är under 30 minuter är det i regel inte ändamålsenligt att genomföra byte 

Principer för placering av barn inom småbarnspedagogiken i Vanda

Då antalet sökande till ett visst daghem/gruppfamiljedaghem är fler än antalet lediga platser beaktas följande faktorer vid valet av barn (ej i viktighetsföljd):

 • syskon
 • barnspecifika behov (stöd för språk, växande och lärande samt stödåtgärder inom barnskyddet)
 • daglig vårdtid
 • enföräldersfamilj
 • transportmöjlighet
 • gruppens funktionalitet (barnens åldersfördelning, stöd för språk, växande och lärande).

Vid placering av ett barn i svenskspråkig småbarnspedagogik beaktas utöver ovanstående att:

 • barnets modersmål är svenska
 • en av föräldrarna eller vårdnadshavarna talar svenska
 • barnet har erfarenhet av en svenskspråkig språkmiljö

Behandling av personuppgifter inom småbarnspedagogiken

Keywords

DaghemAnsökanAnsökningar