Kodin ja oppimisen yhteistyö

Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää koko oppimisen polun ajan - päiväkodista toiselle asteelle. Toimiva kasvatuskumppanuus tukee lapsen/nuoren kasvua, hyvinvointia ja oppimista.

kuvituskuva

Yhteistyön tavoitteet

Kodin ja päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen välisen yhteistyön tavoitteena on  

  • edistää lapsen/nuoren kasvua, hyvinvointia ja oppimista  
  •  tukea yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä kiusaamista   
  • kannustaa vanhempia ja kaupungin työntekijöitä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön  

Yhteistyössä korostetaan hyvän huomaamista lapsessa/nuoressa. 

Yhteistyön tasot

Vanhempaintoiminta

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimii vanhempainyhdistyksiä. Toimintaan voivat liittyä mukaan kaikki kyseisen yksikön vanhemmat. Yhdistykset tukevat ja kehittävät yhteistyötä ja voivat järjestää esimerkiksi tapahtumia. Vanhempien yhteistoiminta tukee perheiden välistä yhteisöllisyyttä. 

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY 

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY on kaupungin tärkeä kumppani. Alueyhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. Tarkoituksena on edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.Lisätietoa VANVARYn nettisivuilta www.vanvary.fi/