Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen

Kolme lasta istuu sohvalla koulun sisätiloissa.

Kuva: Sercan Alkan

Toimenpideohjelma

Kiusaamisesta on kyse silloin, kun lapsi, nuori tai aikuisopiskelija joutuu toistuvasti ja systemaattisesti vertaisen tai ryhmän tahallisen ikävän toiminnan kohteeksi. Kiusaaminen voi olla henkistä, fyysistä tai sosiaalista (esimerkiksi ryhmästä poissulkeminen). Siihen liittyy yleensä voimasuhteiden epätasapaino: kiusattu lapsi, nuori tai aikuisopiskelija on jollakin tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä, eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti sama henkilö eikä niissä usein ole voimasuhteiden epäsuhtaa. Jokaisen oma kokemus kiusattuna olemisesta on keskeistä.

Tämä toimenpideohjelma koskee kaikkia kasvatuksen ja oppimisen toimialan palvelualueita eli jokaista päiväkotia, koulua ja toisen asteen oppilaitosta. Palvelualueet tarkentavat sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä soveltuviksi. Toimintayksiköt sopivat yksikössä käytössä olevista konkreettisista toimintatavoista. Toimenpideohjelmaa jalkautetaan toimintayksiköihin keväällä 2022 ja otetaan käyttöön 1.8.2022. Ensimmäinen arviointi tehdään vuoden 2022 lopussa ja sen jälkeen toimenpideohjelma arvioidaan vähintään valtuustokausittain.

Kiusaamista ehkäisevät toimenpiteet

Kiusaamiseen puuttumisen toimenpiteet

Avainsanat

KiusaaminenHyvinvointiPeruskoulut