Förebyggande av och ingripande i mobbning

Kolme lasta istuu sohvalla koulun sisätiloissa.

Åtgärdsprogram för förebyggande av och ingripande i mobbning

Det är fråga om mobbning när ett barn, en ungdom eller en vuxenstuderande regelbundet och systematiskt utsätts för avsiktliga och negativa handlingar av en person eller en grupp. Mobbning kan vara psykisk, fysisk eller social (t.ex. utfrysning från en grupp). Mobbning präglas vanligtvis av obalans i styrkeförhållandena: ett barn, en ungdom eller en vuxenstuderande som mobbas är på något sätt försvarslös i förhållande till mobbaren eller mobbarna. Bråk och meningsskiljaktigheter skiljer sig från mobbning i det avseende att de vanligtvis är kortvariga, det är inte alltid samma person som utsätts för dem, och oftast förekommer det ingen obalans i styrkeförhållandena. Det viktiga är varje persons egen upplevelse av att vara mobbad.

Detta åtgärdsprogram gäller alla serviceområden inom verksamhetsområdet för fostran och lärande, med andra ord alla daghem, skolor och läroanstalter på andra stadiet. Serviceområdena preciserar innehållen så att de lämpar sig för den egna verksamhetsmiljön. Verksamhetsenheterna kommer överens om konkreta verksamhetssätt som används i respektive enhet. Åtgärdsprogrammet implementeras i verksamhetsenheterna under våren 2022 och införs 1.8.2022. Den första utvärderingen görs i slutet av år 2022 och därefter utvärderas åtgärdsprogrammet åtminstone varje fullmäktigeperiod.

Åtgärder som förebygger mobbning

Åtgärder för ingripande i mobbning

Annat material

Keywords

MobbningVälmåendeGrundskolor