Vantaan kouluissa panostetaan hyvään henkeen

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusLapsiperheetOppilaat

Vantaalaisissa peruskouluissa pidetään huolta hyvästä ilmapiiristä ja tuetaan oppilaita kaverisuhteiden luomisessa. Kouluilla on monenlaisia toimintatapoja, joiden avulla halutaan varmistaa, että jokainen tuntee kuuluvansa ryhmään.

Opettaja ja oppilaita luokassa. Yksi oppilaista viittaa.

Luokkapiiri Askiston koulussa. Kuva: Sercan Alkan

Askiston luokkapiiri pyörii 

Oppilaat siirtävät tuolinsa suureen rinkiin luokkahuoneen keskelle, kun Askiston koulun 3J-luokka valmistautuu luokkapiiriin opettajansa Jere Kiviluoman johdolla. Luokkapiiri alkaa sääntöjen kertaamisella ja muiden tervehtimisellä. Sen jälkeen siirrytään päivän teemaan, eli outojen esineiden esittelyyn. Tänään esittelyssä on “löllö muumi”, pieni vedellä täytetty pullo sekä puhuva ja laulava nukke. Jokainen outoa esinettään esitellyt oppilas jakaa puheenvuoroja muille oppilaille, jotka esittävät tarkentavia kysymyksiä esineestä: mistä se on ostettu, mitä sen sisällä on, osaako se rokata? 

Outojen esineiden esittelyn jälkeen siirrytään yhteisleikkiin, joka on tällä kertaa rikkinäinen puhelin. Luokkapiiri järjestetään kahdesta kolmeen kertaan viikossa, joten yhteinen keskusteltava aihe sekä yhteisleikki vaihtuu useasti. Luokkapiiri on osa Ylöjärven kaupungin luomaa Yhteispeli-koulutusta, jonka tarkoituksena on edistää ryhmähenkeä, saada jokaisen ääni kuuluviin ja harjoitella ilmaisua. Luokkapiiri on käytössä muutamassa Askiston koulun luokassa. 

- Nämä ovat kivoja yhteisiä hetkiä koulussa. Luokkapiiri luo yhteishenkeä, kasvattaa ilmaisutaitoja ja ohjaa oppilasta kuuntelemaan muita. Koronan vuoksi luokissa ei ole juuri esiinnytty, joten luokkapiiri on myös esiintymisen harjoittelua matalalla kynnyksellä, Jere Kiviluoma kertoo. 

Sotungin koulussa huomataan hyvä 

Huomaa hyvä -hanke on saanut alkunsa syksyllä 2020 Sotungin koulussa. Ideana on, että oppilaat saavat ilmiantaa hyviä tekoja, kuten toisten huomioon ottamista. Käytännössä hyvistä teoista ilmoittaminen käy Google Forms –kyselyn kautta, johon oppilailla on linkki, tai käytävillä olevien QR-koodien kautta. Käytäntö mahdollistaa sen, että hyvistä teoista ilmoittaminen on helppoa ja nopeaa. 

Koulu pyrkii palkitsemaan viikoittain yhden tai useamman hyvää tehneen oppilaan diplomilla ja pienellä palkinnolla. 

- Viikoittainen Hyvä-palkinnon kuuluttaminen on ollut rehtorille mieluinen kunniatehtävä. Näin myös kaikki koulun oppilaat tiedostavat, että hyvä todella huomataan. Hyvän huomioiminen ja palkintokuulutukset ovat herättäneet positiivista huomiota ja keskustelua luokissa ja käytävillä, kertoo Sotungin koulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anna Katajamäki

Usein palkitut teot ovat pieniä ja arkisia, mutta sitäkin ilahduttavampia: pienempiä oppilaita on autettu koulunkäynnissä tai pulmatilanteissa, luokkakavereita on tsempattu oppitunneilla tai skeittiparkkia on siistitty käyttökuntoon keväällä. 

Tukaritoiminnasta hyötyy jokainen 

Vantaan kansainvälisen koulun tukari- eli tukioppilastoiminnassa on mukana joukko yläkoulun oppilaita, pääsääntöisesti yhdeksänneltä luokalta. Tukarit valitaan hakemuksen sekä haastattelun perusteella. Tukarit ovat koulussa kaikkien nuorempien oppilaiden tukena, vaikka pääpaino onkin yläkoulun aloituksessa: 

- Erityishuomio keskittyy seiskaluokkalaisiin. Heitä tulee yläkoulumme luokille myös muista kouluista, joten uusi koulu ja uudet ryhmät tuovat monenlaisia muutoksia, joskus huoliakin. Tukaritoiminnalla pyrimme helpottamaan oppilaiden koulussa viihtymistä ja lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo kielten ja tunnetaitojen opettaja Eveliina Könönen.  

Tukarit järjestävät nuoremmille oppilaille erilaisia tuokioita, joiden aikana esimerkiksi ryhmäydytään ja keskustellaan kiusaamisesta ja sen ehkäisystä. He ideoivat myös teemapäiviä ja tapahtumia, joiden avulla lisätään yhteenkuuluvuutta ja koulussa viihtymistä. Tukareiden tärkeä rooli on myös toimia silminä ja korvina koulun arjessa ja viedä tarvittaessa viestiä koulun aikuisille, jos aihetta huoleen on. 

Koulu on saanut positiivista palautetta niin nuoremmilta oppilailta kuin tukareilta itseltäänkin: 

- Tukarit ovat pitäneet siitä, kun ovat saaneet osallistua ja suunnitella sekä toteuttaa monipuolista toimintaa. He ovat myös kertoneet saaneensa esiintymisvarmuutta ja kokemusta erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Toiminnan onnistumisesta on osaltaan kertonut myös se, että aina on löytynyt uusia kiinnostuneita hakeutumaan tukareiksi, Eveliina Könönen iloitsee. 

Viikoittaista vuorovaikutustaitojen harjoittelua  

Tärkeiden vuorovaikutustaitojen harjoitteluun on panostettu Kivimäen koulussa. 

- Jokaisella luokalla on lukujärjestyksessä viikoittainen “Supertunti”. Vuorovaikutustaitojen harjoittelun lisäksi oppilaat ryhmäytyvät tunnilla, vastustavat kiusaamista ja huomaavat hyvän, kertoo Kivimäen laaja-alainen erityisopettaja Johanna Laakso

Supertunnilla käsitellään vuoden aikana kuutta aihealuetta leikkien, keskusteluiden ja muunlaisten käytännön harjoitusten avulla. Näitä aiheita ovat esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot ja yhdenvertaisuus. Supertunteihin kuuluvat myös oppilaita osallistavat luokankokoukset, joissa käsitellään luokan ajankohtaisia asioita ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista.