Lähiluonnon teemavuodet

Asiasanat

EläimetYmpäristö ja luonto

Vantaalla on järjestetty lähiluonnon teemavuosia vuodesta 2015 lähtien. Teemavuosina kiinnitetään erityistä huomiota luontoon sekä sen tärkeisiin lajeihin. Samalla tutustutaan Vantaan monipuoliseen lähiluontoon retkien ja muun ohjatun toiminnan muodossa.

Koiras- ja naarassorsia lammessa.

Vuosina 2022 ja 2023 vietetään lintujen teemavuotta. Ötököiden teemavuosia vietettiin vuosina 2019 ja 2020. Teemavuodet aloitti Purojen vuosi 2015 ja samalla teemalla jatkettiin vuonna 2016 ottamalla mukaan myös joet.

Lintuvuosi

Vantaalla vietetään vuosina 2022 ja 2023 lintujen teemavuotta. Teemavuosina kiinnitetään erityistä huomiota monen tutun ja aiemmin yleisenkin lajin muuttumiseen uhanalaiseksi.

Linnut ovat näkyvä ja kuuluva osa yhteistä ympäristöämme, ja lintuja voi havainnoida lähes kaikkialla. Teemavuoden ohjelmassa on muun muassa linturetkiä lapsille ja aikuisille sekä linnunpönttötalkoot.

Vihervarpunen puun oksalla.

Ötökkävuosi

Vantaalla vietettiin ötököiden teemavuotta vuosina 2019 ja 2020. Teemavuosien tavoitteena oli nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät.

Teemavuoden aikana tarjottiin tietoa ötököistä ja niiden elinoloista. Ohjelmassa oli luentoja, kursseja, näyttelyitä ja ötökkäteemaisia luontoretkiä. Teemavuoteen oli mahdollista osallistua myös tekemällä omasta kotipihastaan ötökkäystävällisen.

Ötökät, eli hyönteiset ja muut selkärangattomat pikkueläimet, ovat elintärkeitä ekosysteemeille. Myös ihmisten hyvinvointi on riippuvainen ötököiden tuottamista ekosysteemipalveluista.

Ötökät auttavat pitämään ravinteet kierrossa, pölyttävät kasveja, levittävät siemeniä, ylläpitävät maaperän rakennetta ja hedelmällisyyttä ja ovat tärkeä ravinnonlähde monille eläimille.

Mehiläinen omenan kukassa.

Purojen ja jokien vuodet

Teemavuodet aloitettiin Vantaalla 2015 purojen teemavuodella, jolloin kiinnitettiin erityistä huomiota kaupungin puroluontoon ja pyrittiin edistämään purojen tunnettuutta. Vuoden ohjelmassa oli muun muassa näyttelyitä, opastettuja retkiä ja jättipalsami- ja purokunnostustalkoita.

Vuonna 2016 jatkettiin purojen teemavuotta, mutta se laajennettiin koskemaan myös jokia. Teemavuoden päätavoitteina oli edistää ja kehittää Vantaalla jokien ja purojen tunnettavuutta ja arvostusta sekä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen, vesistömaiseman monimuotoisuutta ja jokiin ja puroihin liittyvää virkistyskäyttöä sekä lisätä virtavesien elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelijat

ymparistosuunnittelu@vantaa.fi

Sinikka Rantalainen

ympäristösuunnittelija
+358 50 318 0938

Jarmo Honkanen

ympäristösuunnittelija
+358 40 841 9962

Avainsanat

Luonnon monimuotoisuus