Vesihuolto

Asiasanat

AsuminenKaupunkisuunnittelu

Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii HSY-kuntayhtymä. Vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n kanssa.

Vesihanasta lasketaan vettä kuppiin.

Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Vantaalla toimii yhteensä kahdeksan vesihuoltolaitosta, vesiosuuskuntaa tai vastaavaa toimijaa.

Kiinteistöllä on vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuus, jos alueelle on rakennettu verkosto ja on hyväksytty vesihuollon toiminta-alue tai huleveden viemäröintialue.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta yleiseen vesijohtoon tai viemäriin lain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelmissa Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille.

Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen.

Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet. Vantaan vesihuollon nykyinen kehittämissuunnitelma on hyväksytty joulukuussa 2021. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta. 

Vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n kanssa.

Lisätietoja

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
+358 9 8392 2242 vantaa-info@vantaa.fi

Päivi Jäntti-Hasa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 841 9973 paivi.jantti-hasa@vantaa.fi

Kivistön ja Myyrmäen suuralueilla vapautukset liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesivesiviemäriin.

Eeva Somerkoski

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 768 0359 eeva.somerkoski@vantaa.fi

Hakunilan, Koivukylän ja Korson suuralueilla vapautukset liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesivesiviemäriin.

Toni Heino

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 620 1265 toni.heino@vantaa.fi

Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla vapautukset liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesivesiviemäriin.

Avainsanat

Luvat