Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusKaupunkisuunnittelu

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Ratikan suunnitelmat ovat nähtävillä neljän viikon ajan. Voit osallistua ja vaikuttaa jättämällä muistutuksia suunnitelmista kirjaamoon.

Kaksi ihmistä istumassa puiston penkillä kesällä.

Katu- ja puistosuunnitelmien esittelyyn on varauduttu nähtävilläoloaikana Tikkurilan Vantaa-infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. 

16.3.-29.3.2023 nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 29.3.2023 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi 

Lisätietoja katusuunnitelmasta saat alueinsinööriltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

1.3.-30.3.2023 nähtävillä olevat ratikan suunnitelmat

Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 30.3.2023 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi

Lisätietoja ratikan suunnitelmista saat suunnittelupäälliköltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Aiemmat suunnitelmat

Voit tutustua myös aiemmin nähtävillä olleisiin katu- ja puistosuunnitelmiin.

5.12.–19.12.2022 nähtävillä olleet vesihuollon suunnitelmat

HSY:n huleveden viemäröintialueen 2022 hyväksyminen

10.11.–23.11.2022 nähtävillä olleet katu- ja puistosuunnitelmat

5.5.-18.5.2022 nähtävillä olleet katu- ja puistosuunnitelmat

Hiekkaharju

18.1.-16.2.2023 nähtävillä olleet ratikan suunnitelmat

9.11.-8.12.2022 nähtävillä olleet ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

8.6.–8.8.2022 nähtävillä olleet ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

20.4.–19.5.2022 nähtävillä olleet ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

Hakunila

Lisätietoja

Sauli Hakkarainen

Ratikan suunnittelupäällikkö
040 650 1464

Lisätietoja ratikan suunnitelmista

Kirjaamo

kirjaamo@vantaa.fi

PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Kirjalliset muistutukset on toimitettava kirjaamoon nähtävilläoloajan loppuun kello 15.00 mennessä.

Mikko Kettunen

Alueinsinööri
050 312 4442 mikko.kettunen@vantaa.fi

Lisätietoja katusuunnitelmasta