Henkilöstökertomus 2021: Vuoden tunnuslukuja

Henkilö kaupungintalon edustalla pitelemässä tablettia. Tabletin näytöllä on kaavio talousarviosta.

Vuosi tiivistetysti lukuina

Alla olevasta koosteesta löydät tietoa muun muassa henkilöstön määrästä, ikäjakaumasta, tutkintotasoista, eri ammattirymistä, keskiansioista, sairauspoissaoloista sekä kehittämisestä. Graafeissa käytetään seuraavia lyhenteitä:

  • Kaku: Kaupunkikulttuurin toimiala
  • Sote: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
  • Kaso: Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
  • Kato: Kaupunkiympäristön toimiala
  • Kajo: Kaupunkistrategian ja johdon toimiala

Henkilöstön rakenne

Poissaolot

Palkkaus

Kehittäminen

Vantaan tunnusluvut

  2017 2018 2019 2020  2021 

Palvelussuhteiden lukumäärä

10619  10829  10913  11361  11671 
Vakinaisia % 82,5 80,7 80,9 80,4 78,5
Naisten osuus henkilöstöstä % 80,1 80,5 80,2 80,2 79,6
Naisten osuus johtotehtävissä % 50,0 55,0 58,0 55,2 50,0
Keski-ikä, koko henkilöstö 44,7 44,7 44,7 44,5 44,4
Keski-ikä, vakituinen henkilöstö 46,0 46,0 46,0 45,9 45,8
Keskimääräinen palvelusaika vuosina, vakituinen henkilöstö 12,2 12,1 11,8 11,5 11,2
Lähtövaihtuvuus %, vakituinen henkilöstö 6,8 8,2 7,9 7,2 8,9
Josta eläkkeelle siirtyneet % 2,2 1,9 1,5 1,7 1,6
Eläkeikä vuosina 63,2 62,9 63,3 63,9 63,4
Vanhuuseläkkeiden osuus % 87,0 84,4 79,9 88,0 80,3
Koulutustasomittain 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Korkeakoulutaso % 55,9 56,0 56,4 57,6 58,0
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % 59,3 59,5 59,3 59,7 59,5
Maahanmuuttajia %, virallisesta henkilöstömäärästä 4,7 5,2 5,7 6,5 7,3
Terveysperusteiset poissaolot % 4,5 4,7 4,35 4,43 4,38
Terveysperusteiset poissaolot, päivää/henkilötyövuosi 16,5 17,2 15,9 16,2 16,0
Palkkasumman kasvu % -0,8 2,8 5,8 3,8 5,9

 

Tytäryhtiöiden tunnusluvut

VAV

  2019 2020 2021
Palvelussuhteiden lukumäärä, keskimäärin 54 53 51
Vakinaisia % 98,1 97,2 97,9
Naisten osuus henkilöstöstä % 56,4 57,7 59,6
Naisten osuus johtotehtävissä % 42,9 60,0 60,0
Keski-ikä (ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja  48,1 49,1 46,9
alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä) 49,0 49,3 45,9
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta (vakituinen henkilöstö) 8,1 8,1 7,5
Lähtövaihtuvuus % (vakituinen henkilöstö) 11,3 13,2 19,4
josta eläkkeelle siirtyneet % 7,5 5,7 3,9
Eläkeikä (vuosina) 63,7 66,0 64,0
Vanhuuseläkkeiden osuus % 100,0 100,0 100,0
Koulutustasomittain 5,1 4,8 5,1
Korkeakoulutaso % 41,4 45,1 48,1
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % 13,9 17,4 24,0
Maahanmuuttajia % (virallisesta henkilöstömäärästä)             -    - -
Terveysperusteiset poissaolot % (vakituinen henkilöstö) 2,8 1,5 2,9
Terveysperusteiset poissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 10,4 5,4 8,0
Palkkasumman kasvu % 9,8 -0,5 1,0

Mercuria

  2019 2020 2021
Palvelussuhteiden lukumäärä, keskimäärin 55 52 54
Vakinaisia % 86,9 90,0 87,1
Naisten osuus henkilöstöstä % 65,6 65,0 62,9
Naisten osuus johtotehtävissä % 62,5 62,5 66,7
Keski-ikä (ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja  48,3 46,5 47,5
alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä) 49,8 47,8 48,7
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta (vakituinen henkilöstö) 11,7 9,8 10,5
Lähtövaihtuvuus % (vakituinen henkilöstö) 15,1 7,4 5,6
josta eläkkeelle siirtyneet % 12,5 - 33,3
Eläkeikä (vuosina) 64,0 - 62,0
Vanhuuseläkkeiden osuus % 100,0 - -
Koulutustasomittain 7,5 7,4 7,5
Korkeakoulutaso % 82,0 81,7 82,3
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % 74,0 69,4 70,6
Maahanmuuttajia % (virallisesta henkilöstömäärästä) - - 1,6
Terveysperusteiset poissaolot % (vakituinen henkilöstö) 1,9 0,8 0,8
Terveysperusteiset poissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 5,0 2,0 2,1
Palkkasumman kasvu % -0,9 -0,5 4,2

Vantti

  2019 2020 2021
Palvelussuhteiden lukumäärä, keskimäärin 974 1009 985
Vakinaisia % 95,5 93,2 93,5
Naisten osuus henkilöstöstä % 69,2 71,5 70,0
Naisten osuus johtotehtävissä % 78,7 77,6 60,0
Keski-ikä (ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja  47,5 47,2 48,18
alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä) 47,7 47,7 48,58
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta (vakituinen henkilöstö) 8,2 8,5 8,9
Lähtövaihtuvuus % (vakituinen henkilöstö) 22,7 14,5 13,5
josta eläkkeelle siirtyneet % 2,8 2,1 2,8
Eläkeikä (vuosina) 63,4 63,7 63,7
Vanhuuseläkkeiden osuus % 84,0 75,0 76,0
Koulutustasomittain 1,0 1,7 0,7
Korkeakoulutaso % 1,0 1,5 1,7
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % 0,4 0,4 0,6
Maahanmuuttajia % (virallisesta henkilöstömäärästä) 39,5 39,6 24,1
Terveysperusteiset poissaolot % (vakituinen henkilöstö) 6,0 5,9 5,4
Terveysperusteiset poissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 16,5 20,4 25,2
Palkkasumman kasvu % 4,6 0,4 5,8

Kaunialan sairaala

  2019 2020 2021
Palvelussuhteiden lukumäärä, keskimäärin 295 312 300
Vakinaisia % 84,0 82,0 85,3
Naisten osuus henkilöstöstä % 83,7 84,0 82
Naisten osuus johtotehtävissä % 60,0 75,0 60,0
Keski-ikä (ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja  44,9 44,9 44,3
alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä) 46,2 46,7 45,4
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta (vakituinen henkilöstö) 9,8 9,4 9,3
Lähtövaihtuvuus % (vakituinen henkilöstö) 13,2 9,2 10,2
josta eläkkeelle siirtyneet % 1,3 1,2 1,0
Eläkeikä (vuosina) 64,4 65,1 64,3
Vanhuuseläkkeiden osuus % 86,0 100,0 80,0
Koulutustasomittain - - -
Korkeakoulutaso % - - -
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % - - -
Maahanmuuttajia % (virallisesta henkilöstömäärästä) - - -
Terveysperusteiset poissaolot % (vakituinen henkilöstö) 7,3 6,4 5,3
Terveysperusteiset poissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 21,0 17,0 21,0
Palkkasumman kasvu % 5,2 0,5 3,4

Vantaan energia

  2019 2020 2021
Palvelussuhteiden lukumäärä, keskimäärin 274 237 317
Vakinaisia % 91,3 96,7 94,6
Naisten osuus henkilöstöstä % 25,8 15,0 16,4
Naisten osuus johtotehtävissä % 28,6 37,5 30,8
Keski-ikä (ylemmällä rivillä koko henkilöstön ja  44,6 45,4 45,5
alemmalla rivillä vakituisen henkilöstön keski-ikä) 45,6 45,8 46,0
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta (vakituinen henkilöstö) 13,8 13,4 13,0
Lähtövaihtuvuus % (vakituinen henkilöstö) 7,3 11,1 6,7
josta eläkkeelle siirtyneet % 13,3 30,4 40,0
Eläkeikä (vuosina) 63,0 62,0 61,1
Vanhuuseläkkeiden osuus % 100,0 71,4 62,5
Koulutustasomittain - - -
Korkeakoulutaso % - - -
Josta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita % - - -
Maahanmuuttajia % (virallisesta henkilöstömäärästä) - - -
Terveysperusteiset poissaolot % (vakituinen henkilöstö) 2,5 2,0 1,8
Terveysperusteiset poissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 9,0 7,4 6,7
Palkkasumman kasvu % -0,2 -6,6 -7,0

Avainsanat

Töissä Vantaalla