Eläintenpito ja ympäristönsuojelu eläintiloilla

Vastuullinen eläintenpitäjä huomioi toiminnassaan myös ympäristön. Tavoitteena on talousvesikaivojen ja lähteiden puhtaus, lähivesistöjen ja maaperän likaantumisen estäminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Alpakoita aitauksessa.

Eläintilojen toiminnassa noudatettavia lakeja ja asetuksia

Eläintilojen toiminnassa on noudatettava eläinsuojelulakia 247/1996, ympäristönsuojelulakia (527/2014), luonnonsuojelulakia (1096/1996), jätelakia (646/2011) ja niin sanottua nitraattiasetusta (1250/2014) sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosasto valvoo määräysten noudattamista. Vantaalla valvontakohteet ovat lähinnä hevostalleja.

Eläintenpitoon liittyvät ilmoitukset

Vantaan kaupungin alueella maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto, johon eläinpitäjärekisteriin ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset tehdään. Tällaisia ilmoituksia ovat muun muassa lemmikkikanojen ja lampaiden pitoon sekä mehiläis- ja kimalaispesien sijoittamiseen liittyvät ilmoitukset.

Lisätietoja

Jaakko Peltomaa

Ympäristöterveys/Ympäristökeskus
kaupungineläinlääkäri
+358 50 318 1680 jaakko.peltomaa@vantaa.fi

Eläintenpito

Päivi Jäntti-Hasa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 841 9973 paivi.jantti-hasa@vantaa.fi

Eläintilojen ympäristönsuojelu Myyrmäen ja Kivistön suuralueilla (paitsi Kiila)

Mari Vesa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 50 302 4259 mari.vesa@vantaa.fi

Eläintilojen ympäristönsuojelu Korson, Koivukylän, Tikkurilan, Hakunilan ja Aviapoliksen suuralueilla sekä Kiilassa

Ympäristötarkastajien yhteinen sähköposti

ymparistotarkastajat@vantaa.fi

Avainsanat

Ympäristö