Vanhusneuvosto

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaatSeniorit

Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin.

Vanhusneuvoston edustajat vuosina 2021-2023

Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan sekä laatii oman toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Lisäksi neuvosto ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin.

Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 asti.

Eläkeläisjärjestöjen edustajat vanhusneuvostossa

Eläkeläisjärjestöjen edustajat vanhusneuvostossa

Varsinaiset edustajat

 • Riitta Ohtamaa (Eläkeliitto)
 • Ari Martinaho (Eläkeläiset ry)
 • Eero Salo (Eläkkeensaajat ry)
 • Leena Tilli (Kansalliset seniorit ry)
 • Seppo Piitulainen (Vantaan kristilliset eläkeläiset ry)
 • Taina Kulusjärvi-Touray (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)

Varaedustajat

 • Raija Laakso (Eläkeläiset ry)
 • Jouko Koskinen (Eläkkeensaajat ry)
 • Ruben Karlsson (Vanda svenska pensiönärer rf)
 • Anneli Korhonen (Julkisen alan eläkeläiset ry)
 • Eeva Vuorinen (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)