Äldrerådet

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånareSeniorer

Äldrerådet är ett organ för påverkan som inrättas för att säkerställa att den åldrande befolkningen deltar och påverkar i Vanda.

Vanhusneuvoston edustajat vuosina 2021-2023

Äldrerådet är ett organ för påverkan som inrättas för att säkerställa att den åldrande befolkningen deltar och påverkar i den mening som avses i § 27 i kommunlagen. Äldrerådet bidrar till bedömningen av välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och ett självständigt liv hos den åldrande befolkningen i samarbete med andra aktörer, främjra den åldrande befolkningens deltagande i utformningen, beredningen och övervakningen av tjänster som påverkar deras levnadsvillkor och utarbeta en handlingsplan och rapport. Rådet antar också en ståndpunkt och ger yttranden i frågor som påverkar äldre människors levnadsvillkor och äldre personers tjänster.

Äldrerådet i Vanda har varit verksamt sedan 1999.

Representanter för pensionärsorganisationer i äldrerådet

Representanter för pensionärsorganisationer i äldrerådet

 • Riitta Ohtamaa (Eläkeliitto)
 • Ari Martinaho (Eläkeläiset ry)
 • Eero Salo (Eläkkeensaajat ry)
 • Leena Tilli (Kansalliset seniorit ry)
 • Seppo Piitulainen (Vantaan kristilliset eläkeläiset ry)
 • Taina Kulusjärvi-Touray (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)

Ersättare

 • Raija Laakso (Eläkeläiset ry)
 • Jouko Koskinen (Eläkkeensaajat ry)
 • Ruben Karlsson (Vanda svenska pensiönärer rf)
 • Anneli Korhonen (Julkisen alan eläkeläiset ry)
 • Eeva Vuorinen (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)