Kaupungin omakotitontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Vantaan kaupunki myy omistamiaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen viihtyisiltä alueilta eri puolilta kaupunkia.

Asuinalue Kivistössä.

Kaupunki myy omakotitontteja yksityisille henkilöille omakotitalojen rakentamista varten. Omakotitontteja luovutetaan sitä mukaa, kun alueiden asemakaavat vahvistuvat ja kunnallistekniikka on rakennettu. Luovutuksessa otetaan huomioon myös se, että kaupunki pystyy tarjoamaan alueelle muuttaville asukkaille peruspalvelut.

Kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat erillispientalotonttien luovutusperiaatteet. Selkeät luovutusperiaatteet varmistavat tontinsaajien tasapuolisen kohtelun ja kertovat tarkemmin kaupungin toimintatavoista ja periaatteista tontinluovutuksessa.

Kaikki kaupungin luovutettavat omakotitontit ilmoitetaan näillä verkkosivuilla. Tontinsaajat valitaan tarjouskilpailujen kautta. Tontteja on myös yleensä tarjolla jatkuvassa myynnissä, jolloin tontin voi varata heti. Tulevista tontinluovutuksista ei pystytä antamaan ennakkoon tietoa.

Kaikkien EU- ja ETA -maiden ulkopuolisten tontinostajien tulee hakea lupa maanhankintaan puolustusministeriöltä. Ostajan on haettava lupa ja esitettävä päätös kaupungille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Luvanvaraisuus perustuu lakiin eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta.

Yksityiset maanomistajat luovuttavat tonttinsa itsenäisesti. Kaupunki ei osallistu yksityisten maanomistajien tontinluovutukseen, vaan maanomistaja ja ostaja valmistelevat ja tekevät tonttikaupan sopimallaan tavalla.

Myynnissä olevat pientalotontit

Kaupungilla on myynnissä heti varattavissa olevia pientalotontteja. Tonttiesitteissä on tarkemmat tiedot myytävistä tonteista ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi.

Hämevaara

Viikatetie 40 c: tontti 11034/2, p-ala 402 m2, rak.oikeus 120 k-m2, 108000 €, vapaa
Viikatetie 40 b: tontti 11034/3, p-ala 571 m2, rak.oikeus 160 k-m2, 144000 €, vapaa
Vieteririnne 7: tontti 11040/20, p-ala 617 m2, rak.oikeus 190 + 40 k-m2, 190000 €, varattu
Vieteririnne 9: tontti 11040/21, p-ala 621 m2, rak.oikeus 190 + 40 k-m2, 190000 €, vapaa
Vieteririnne 11: tontti 11040/22, p-ala 827 m2, rak.oikeus 220 + 40 k-m2, 230000 €, vapaa

Vapaala

Uurrekuja 4b: tontti 13041/12, p-ala 485 m2, rak.oikeus 121 k-m2, 120000 €, varattu
Ilpolantie 22: tontti 13008/15, p-ala 493 m2, rak.oikeus 150 k-m2, 135000 €, vapaa
Ilpolantie 30: tontti 13008/17, p-ala 473 m2, rak.oikeus 170 k-m2, 140000 €, vapaa

Ylästö

Tolkinkylänkuja 8: tontti 40518/7, p-ala 582 m2, rak.oikeus 180 k-m2, 210000 €, vapaa
Tolkinkylänkuja 3: tontti 40519/1, p-ala 490 m2, rak.oikeus 180 k-m2, 190000 €, vapaa
Tolkinkylänkuja 5: tontti 40519/2, p-ala 697 m2, rak.oikeus 180 k-m2, 205000 €, vapaa

Simonkylä

Raatetie 9: tontti 65015/2, p-ala 849 m2, rak.oikeus 212 k-m2, 249000 €, vapaa

Tontin varaaminen

Tontin voi varata palauttamalla oheisen tonttivarauslomakkeen ja maksamalla 2000 euron suuruisen varausmaksun. Tonttivaraus jätetään ja varausmaksu maksetaan kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteeseen. Allekirjoitetun ja skannatun tai valokuvatun varauslomakkeen voi palauttaa myös sähköpostitse, ja varausmaksun voi maksaa tilisiirrolla sähköpostitse saatavien ohjeiden mukaisesti.

Huomioittehan rakentamisvelvoitteen ja siihen liittyvän sopimussakon. Kaupungin tontit on tarkoitettu heti rakennettaviksi, joten tontin suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen on aloitettava heti tontin ostamisen jälkeen.

Lisätietoja

Juho Lumme

maankäyttöinsinööri
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

Hilma Ruoho

maankäyttöinsinööri
043 825 5177 hilma.ruoho@vantaa.fi

Avainsanat

Tontit