Kaupungin omakotitontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Vantaan kaupunki myy omistamiaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen viihtyisiltä alueilta eri puolilta kaupunkia.

Asuinalue Kivistössä.

Kaupunki myy omakotitontteja yksityisille henkilöille omakotitalojen rakentamista varten. Omakotitontteja luovutetaan sitä mukaa, kun alueiden asemakaavat vahvistuvat ja kunnallistekniikka on rakennettu. Luovutuksessa otetaan huomioon myös se, että kaupunki pystyy tarjoamaan alueelle muuttaville asukkaille peruspalvelut.

Kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat erillispientalotonttien luovutusperiaatteet. Selkeät luovutusperiaatteet varmistavat tontinsaajien tasapuolisen kohtelun ja kertovat tarkemmin kaupungin toimintatavoista ja periaatteista tontinluovutuksessa.

Kaikki kaupungin luovutettavat omakotitontit ilmoitetaan näillä verkkosivuilla. Tontinsaajat valitaan tarjouskilpailujen kautta. Tontteja on myös yleensä tarjolla jatkuvassa myynnissä, jolloin tontin voi varata heti. Tulevista tontinluovutuksista ei pystytä antamaan ennakkoon tietoa.

Kaikkien EU- ja ETA -maiden ulkopuolisten tontinostajien tulee hakea lupa maanhankintaan puolustusministeriöltä. Ostajan on haettava lupa ja esitettävä päätös kaupungille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Lisätietoja luvan hakemisesta Maanmittauslaitoksen nettisivulla.

Yksityiset maanomistajat luovuttavat tonttinsa itsenäisesti. Kaupunki ei osallistu yksityisten maanomistajien tontinluovutukseen, vaan maanomistaja ja ostaja valmistelevat ja tekevät tonttikaupan sopimallaan tavalla.

Myynnissä olevat pientalotontit

Kaupungilla on myynnissä heti varattavissa olevia pientalotontteja. Tonttiesitteissä on tarkemmat tiedot myytävistä tonteista ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi.

Hämevaara

Vapaala

Ylästö

Tontin varaaminen

Tontin voi varata palauttamalla oheisen tonttivarauslomakkeen ja maksamalla 2000 euron suuruisen varausmaksun. Tonttivaraus jätetään ja varausmaksu maksetaan kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteeseen. Allekirjoitetun ja skannatun tai valokuvatun varauslomakkeen voi palauttaa myös sähköpostitse, ja varausmaksun voi maksaa tilisiirrolla sähköpostitse saatavien ohjeiden mukaisesti.

Huomioittehan rakentamisvelvoitteen ja siihen liittyvän sopimussakon. Kaupungin tontit on tarkoitettu heti rakennettaviksi, joten tontin suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen on aloitettava heti tontin ostamisen jälkeen.

Lisätietoja

Juho Lumme

maankäyttöinsinööri
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

Avainsanat

Tontit