Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan tavoitteena on Vantaan maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osallisuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Neuvottelukunta on vaikuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus nimeää valtuustokausittain kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 2021-2023.

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 2021-2023

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten vähemmistöjen elinoloja ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä valtion maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan vaikutuksia Vantaalla.

Neuvottelukunta kokoaa saman pöydän ympärille poliittisia ryhmiä edustavat luottamushenkilöt, maahanmuuttajat, heitä edustavat järjestötoimijat ja asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia kotoutumiseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä asioita.

Neuvottelukunta seuraa lakisääteisen kotouttamisohjelman, myönteisen erityiskohtelun ja hyvinvointiohjelman ohjelmien toteutusta ja vaikuttaa tekemällä kaupunginhallitukselle aloitteita maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevien asioiden kehittämiseksi.

Lisätietoja

Anu Anttila

Suunnittelija
050 314 5600 anu.anttila@vantaa.fi