Pysäköinti

Asiasanat

Liikenne

Vantaan tavoitteena on edistää autojen ja pyörien pysäköinnin käytännöillä keskustojen vetovoimaisuutta ja palveluiden saavutettavuutta sekä kestävien kulkumuotojen, kuten pyöräilyn ja joukkoliikenteen, käyttöä.

Kadun varteen pysäköityjä autoja Kivistössä.

Vantaalla autojen pysäköinnin järjestämisestä vastaavat pääosin yksityiset tahot. Asukkaat pysäköivät joko omilla tai vuokraamillaan autopaikoilla. Kauppojen, kauppakeskusten ja muiden palveluiden pysäköinti on yleensä sijoitettu kiinteistöjen pihoille tai erillisiin pysäköintilaitoksiin.

Pysäköinnin järjestämisen lähtökohtana on, että kukin kiinteistö järjestää tarvitsemansa pysäköinnin joko yksin tai yhdessä muiden kiinteistöjen kanssa. Vantaalla on käytössä pysäköintinormit, joiden mukaan kiinteistöt velvoitetaan rakentamaan vähimmäismäärä autopaikkoja.

Katujen varsilla sallitaan erityisesti vieras- ja asiointipysäköintitarpeisiin tarkoitettua täydentävää yleistä pysäköintiä, jos se voi tapahtua liikennettä häiritsemättä ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta.

Pysäköinti vie paljon tilaa ja paikkojen rakentaminen on kallista, joten olemassa olevia pysäköintipaikkoja pyritään saamaan tehokkaaseen käyttöön sekä rajoittamalla pysäköintipaikkojen käyttöä ja pysäköinnin kestoa että sallimalla esimerkiksi yöaikaista pysäköintiä kaupungin kiinteistöillä.

Maksullinen pysäköinti

Näin pysäköit maksulliselle pysäköintipaikalle

Aluepysäköintikokeilu Kivistössä, Keimolanmäessä ja Kaskelassa

Kivistöön, Keimolanmäkeen ja Kaskelaan on avattu väliaikaisia maksullisia pysäköintialueita. Pysäköintialueet ovat pääasiassa asuntorakentamista odottavia alueita, ja ne ovat käytössä ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Syksyn 2022 aikana päätetään mahdollisesta jatkosta.

Autojen liityntäpysäköinti asemilla

Vantaalla on autojen liityntäpysäköintipaikkoja useimmilla junaratojen asemilla. Kevääseen 2022 mennessä kaikilla Vantaan liityntäpysäköintialueilla 16 tunnin pysäköinti edellyttää voimassa olevan HSL:n tai VR:n lipun tai kertamaksun.

B-vyöhykkeen asemilla sekä Tikkurilassa liityntäpysäköinti maksaa joukkoliikennelipun lisäksi 1 euron. Lisämaksua vastaan Vantaan liityntäpysäköintialueilla voi pysäköidä jopa 48 tuntia.

HSL:n sivuille on kerätty tarkemmat ajankohtaiset tiedot eri liityntäpysäköintialueista. Katso HSL:n ohjeet liityntäpysäköintiin.

Pyöräpysäköinti

Kaupunki järjestää pyöräpaikkoja joukkoliikenneterminaaleihin ja suurimmille pysäkeille sekä julkisten palveluiden yhteyteen. Kaupunki pyrkii toimillaan edistämään myös työpaikkojen, asumisen ja kaupallisten palveluiden pyöräpysäköintiä. Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ohjaa pyöräpysäköinnin tarkempaa suunnittelua yleisillä katualueilla.

Kaupungille on myönnetty kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusta pyöräpysäköinnin parantamiseen vuosille 2021–2022. Hankkeessa toteutetaan 1 000 uutta korkealaatuista pyöräpysäköintipaikkaa keskeisille Vantaan kaupungin yleisille alueille.

Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot eri liityntäpysäköintialueista löytyvät HSL:n verkkosivuilta. Katso HSL:n ohjeet liityntäpysäköintiin.

Muu autojen pysäköinti

Raskaan liikenteen pysäköinti 

Vantaa on logistiikkakaupunki, ja kaupungin alueella liikkuu paljon myös kuorma-autoja. Pääosin kuorma-autojen pysäköinti tapahtuu yritysten omistamilla pysäköinti- ja terminaalialueilla. Lisäksi kaupunki on varannut kuorma-autoille jonkin verran aikarajoitettuja pysäköintialueita eri puolille kaupunkia.

Pysäköinti myös muualla saattaa olla mahdollista tieliikennelain ja liikennemerkkien mukaan, mutta kaupunki toivoo, että asuinalueille pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaat ja ympäristön viihtyisyys.

Yhteiskäyttöautojen pysäköinti 

Vantaan keskeisimmillä alueilla on käytössä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnus. Yhteiskäyttöautot edistävät kestävää liikkumista sekä vähentävät auton omistuksen ja pysäköintipaikkojen tarvetta.

Pysäköintitunnuksen lunastanut ajoneuvo voidaan pysäköidä lisäkilvillä erikseen merkityille paikoille ilman pysäköintimaksua tai liikennemerkin velvoittamaa aikarajoitusta, kuitenkin enintään 48 tunniksi.

Pysäköintioikeuden voi hakea erilliset ehdot täyttävä hakija, joka tarjoaa yhteiskäyttöautopalvelua avoimesti kaikille. Katso yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuden myöntämisperusteet.

Pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen ja maksuton 31.12.2024 saakka.

Sähköautojen lataus

Vantaalle on rakennettu lukuisia sähköautojen latausasemia. Yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköautojen latauspisteitä on pysäköintilaitoksissa, lentoasemalla, urheilupuistoissa, kauppakeskuksissa sekä muissa kaupallisissa kohteissa.

Sähköautojen latauspisteitä Vantaan alueella voi katsoa tarkemmin Sähköautoilijat ry:n latauskartalta

Avainsanat

Pysäköiminen