Pysäköinti

Asiasanat

Liikenne

Vantaan tavoitteena on edistää autojen ja pyörien pysäköinnin käytännöillä keskustojen vetovoimaisuutta ja palveluiden saavutettavuutta sekä kestävien kulkumuotojen, kuten pyöräilyn ja joukkoliikenteen, käyttöä.

Kadun varteen pysäköityjä autoja Kivistössä.

Vantaalla autojen pysäköinnin järjestämisestä vastaavat pääosin yksityiset tahot. Asukkaat pysäköivät joko omilla tai vuokraamillaan autopaikoilla. Kauppojen, kauppakeskusten ja muiden palveluiden pysäköinti on yleensä sijoitettu kiinteistöjen pihoille tai erillisiin pysäköintilaitoksiin.

Pysäköinnin järjestämisen lähtökohtana on, että kukin kiinteistö järjestää tarvitsemansa pysäköinnin joko yksin tai yhdessä muiden kiinteistöjen kanssa. Vantaalla on käytössä pysäköintinormit, joiden mukaan kiinteistöt velvoitetaan rakentamaan vähimmäismäärä autopaikkoja.

Katujen varsilla sallitaan erityisesti vieras- ja asiointipysäköintitarpeisiin tarkoitettua täydentävää yleistä pysäköintiä, jos se voi tapahtua liikennettä häiritsemättä ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta.

Pysäköinti vie paljon tilaa ja paikkojen rakentaminen on kallista, joten olemassa olevia pysäköintipaikkoja pyritään saamaan tehokkaaseen käyttöön sekä rajoittamalla pysäköintipaikkojen käyttöä ja pysäköinnin kestoa että sallimalla esimerkiksi yöaikaista pysäköintiä kaupungin kiinteistöillä.

Maksullinen pysäköinti

Maksullisia pysäköintipaikkoja voit tutkia tarkemmin Vantaan karttapalvelussa.

Näin pysäköit maksulliselle pysäköintipaikalle

Aluepysäköinti Kivistössä, Keimolanmäessä ja Kaskelassa

Kivistöön, Keimolanmäkeen ja Kaskelaan on avattu väliaikaisia maksullisia pysäköintialueita. Pysäköintialueet ovat pääasiassa asuntorakentamista odottavia alueita, ja ne ovat toistaiseksi hyödynnettävissä kuukausi- tai vuorokausihintaiseen aluepysäköintiin.

Autojen liityntäpysäköinti asemilla

Vantaalla on autojen liityntäpysäköintipaikkoja useimmilla junaratojen asemilla. Vantaan kaikilla liityntäpysäköintialueilla pysäköinti edellyttää voimassa olevaa HSL:n tai VR:n lipun tai kertamaksun.

B-vyöhykkeen asemilla sekä Tikkurilassa liityntäpysäköinti maksaa joukkoliikennelipun lisäksi 1 euron. Pysäköintiaika on 16 tuntia, mutta lisämaksua vastaan Vantaan liityntäpysäköintialueilla voi pysäköidä 24 tai 48 tuntia.

HSL:n sivuille on kerätty tarkemmat ajankohtaiset tiedot eri liityntäpysäköintialueista. Katso HSL:n ohjeet liityntäpysäköintiin.

Pyöräpysäköinti

Kaupunki järjestää pyöräpaikkoja joukkoliikenneterminaaleihin ja suurimmille pysäkeille sekä julkisten palveluiden yhteyteen. Kaupunki pyrkii toimillaan edistämään myös työpaikkojen, asumisen ja kaupallisten palveluiden pyöräpysäköintiä. Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ohjaa pyöräpysäköinnin tarkempaa suunnittelua yleisillä katualueilla.

Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot eri liityntäpysäköintialueista löytyvät HSL:n verkkosivuilta. Katso HSL:n ohjeet liityntäpysäköintiin.

Muu autojen pysäköinti

Raskaan liikenteen pysäköinti 

Vantaa on logistiikkakaupunki, ja kaupungin alueella liikkuu paljon myös kuorma-autoja. Pääosin kuorma-autojen pysäköinti tapahtuu yritysten omistamilla pysäköinti- ja terminaalialueilla. Lisäksi kaupunki on varannut kuorma-autoille jonkin verran aikarajoitettuja pysäköintialueita eri puolille kaupunkia.

Pysäköinti myös muualla saattaa olla mahdollista tieliikennelain ja liikennemerkkien mukaan, mutta kaupunki toivoo, että asuinalueille pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaat ja ympäristön viihtyisyys.

Yhteiskäyttöautojen pysäköinti 

Vantaan keskeisimmillä alueilla on käytössä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnus. Yhteiskäyttöautot edistävät kestävää liikkumista sekä vähentävät auton omistuksen ja pysäköintipaikkojen tarvetta.

Pysäköintitunnuksen lunastanut ajoneuvo voidaan pysäköidä lisäkilvillä erikseen merkityille paikoille ilman pysäköintimaksua tai liikennemerkin velvoittamaa aikarajoitusta, kuitenkin enintään 48 tunniksi. Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat löytyvät Vantaan karttapalvelusta.

Pysäköintioikeuden voi hakea erilliset ehdot täyttävä hakija, joka tarjoaa yhteiskäyttöautopalvelua avoimesti kaikille. Katso yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuden myöntämisperusteet.

Pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen ja maksuton 31.12.2024 saakka.

Yhteiskäyttöauton käyttäminen

Vantaalla toimii useampia yhteiskäyttöautoyrityksiä. Osa yhteiskäyttöautoista on taloyhtiöiden käytössä ja osa on kaduilla yleisessä käytössä. Katualueiden yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnus löytyy seuraavilta yrityksiltä:

Katso yhteiskäyttöautojen käyttöohjeet kunkin yhteiskäyttöautoyrityksen verkkosivuilta.

Sähköautojen lataus

Vantaalle on rakennettu lukuisia sähköautojen latausasemia. Yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköautojen latauspisteitä on pysäköintilaitoksissa, lentoasemalla, urheilupuistoissa, kauppakeskuksissa sekä muissa kaupallisissa kohteissa.

Sähköautojen latauspisteitä Vantaan alueella voi katsoa tarkemmin Sähköautoilijat ry:n latauskartalta

Avainsanat

Pysäköiminen