Kävely

Asiasanat

Liikenne

Vantaalla kävelyä edistetään kaikille ja kaikkiin tilanteisiin. Tavoitteena on, että kävely on houkuttelevaa ympäri vuoden.

Ihmisiä kävelemässä Tikkurilan keskustassa.

Kävely ja jalankulku ovat olennainen osa kaikkia matkoja. Jalankulkijoita ovat kävelijöiden lisäksi mm. pyörätuolin, jalankulkua avustavan tai korvaavan laitteen käyttäjät, pyörän tai mopon taluttajat, potkulautailijat ja rullaluistelijat sekä lastenvaunujen kanssa liikkujat. Käveltävää Vantaata suunnitellaan monenlaisiin tarpeisiin: arjen asiointiin, virkistäytymiseen ja kaupunkielämän kokemiseen. Miellyttävä kävely-ympäristö houkuttelee myös oleskeluun.

Kävelyä kehitetään Vantaalla vuonna 2023 hyväksytyn kaupungin kävelyn edistämisohjelman mukaisesti. Ohjelman raportti löytyy täältä ja tiivistetympi esittelyaineisto liikennesuunnittelun selvityksistä.

Kävelyreittien esteettömyys

Esteettömät kävelyn ja jalankulun yhteydet ja reitit sujuvoittavat liikkumista sekä matkaketjuja merkittävästi. Kaikessa kävely-ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, jota ympäristön ja sen käyttäjäryhmien perusteella suunnitellaan joko perustason tai erikoistason suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Perustaso tarkoittaa esteettömyyden yleiset vaatimukset täyttäviä ratkaisuja, kun taas erikoistasolla pyritään huomioimaan erityisryhmät näitä palvelevilla yksityiskohdilla kuten näkövammaisten opasraidoilla. Esteettömyyden erikoistason ympäristöjä ovat esimerkiksi kävelykatuympäristöt, julkisen liikenteen terminaalialueet sekä vanhus-, vammais- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöt. Esteettömyyden erikoistason reittien määrittelyperiaatteita ja keskusta-alueiden erikoistason reittejä ollaan tarkastamassa vuoden 2023 aikana.

Liukkausvaroituspalvelu

Vantaan kaupunki tarjoaa maksuttoman jalankulkijoille tarkoitetun Ilmatieteen laitoksen liukkausvaroituspalvelun. Palvelun voi tilata tekstiviestillä erikseen ilmoitettavana aikana.