Kävely

Asiasanat

Liikenne

Vantaalla panostetaan viihtyisiin ja esteettömiin kävely-yhteyksiin sekä palvelujen luokse että joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Ihmisiä kävelemässä Tikkurilan keskustassa.

Kävely on olennainen osa kaikkia matkoja. Kävely-ympäristöjä kehitetään maankäytön suunnittelun yhteydessä erityisesti Vantaan keskusta-alueilla. Miellyttävä kävely-ympäristö houkuttelee myös oleskeluun.

Kävely-ympäristöjen viihtyisyyttä ja toimivuutta parannetaan Vantaalla muun muassa syksyllä 2020 toteutetun kävelykyselyn tulosten pohjalta.

Kävelyreittien esteettömyys

Esteettömät kävely-yhteydet ja -reitit sujuvoittavat matkaketjuja merkittävästi. Kaikessa kävely-ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, jota ympäristön ja sen käyttäjäryhmien perusteella suunnitellaan joko perustason tai erikoistason suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Perustaso tarkoittaa esteettömyyden yleiset vaatimukset täyttäviä ratkaisuja, kun taas erikoistasolla pyritään huomioimaan erityisryhmät näitä palvelevilla yksityiskohdilla kuten näkövammaisten opasraidoilla. Esteettömyyden erikoistason ympäristöjä ovat esimerkiksi kävelykatuympäristöt, julkisen liikenteen terminaalialueet sekä vanhus-, vammais- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöt.

Liukkausvaroituspalvelu

Vantaan kaupunki tarjoaa maksuttoman jalankulkijoille tarkoitetun Ilmatieteen laitoksen liukkausvaroituspalvelun. Palvelun voi tilata tekstiviestillä erikseen ilmoitettavana aikana.