Kartat

Asiasanat

Kartat ja paikkatieto

Vantaan karttapalvelu tarjoaa laajan valikoiman maksuttomia paikkatietoaineistoja karttamuodossa. Voit myös tilata maksullisia karttoja ja aineistoja tarpeidesi mukaan kaupungilta.

Vantaan kaupungin paikkatietoaineistoja päivitetään pääasiassa kiinteistönmuodostuksista ja rakennusvalvontamittauksista saatavilla tiedoilla. Lisäksi kartta-aineistoja ylläpidetään maastomittausten, ilmakuvausten ja laserkeilausten avulla.

Vantaan kaupunki käyttää paikkatietoaineistojen ylläpidossa ArcGIS Pro -ohjelmistoa.

Maksuttomat kartat ja aineistot

Vantaan kaupungin karttapalvelu tarjoaa laajan valikoiman maksuttomia karttoja ja rekisteritietoja, jotka voi myös tulostaa pdf-tiedostoina.

Vantaan karttapalvelu

Ilmakuvat

Vantaan kaupunki teettää lähes joka vuosi kartoitusilmakuvauksia eri puolilta kaupunkia niin kartastojen ylläpitoa kuin ympäristön tilan seurantaa varten. Ilmakuvia voi katsella Vantaan karttapalvelussa.

Myytävät kartat ja aineistot

Voit tilata kaupungilta tarvitsemiasi paikkatietoaineistoja, karttatulosteita ja virallisia karttaotteita. Tilattavissa olevia karttoja ovat esimerkiksi asemakaavan pohjakartta eli kantakartta ja maanalaisten johtojen sijaintitiedot sisältävä johtokartta.

Laserkeilaus

Laserkeilauksella tarkoitetaan ilma-aluksesta tai ajoneuvosta tapahtuvaa laservaloon perustuvaa etäisyydenmittausta. Koko Vantaan kattava laserkeilaus on suoritettu vuonna 2019.

Lisätietoja

Kartanmyynti

09 839 26157 kartanmyynti@vantaa.fi

Jos haluttua aineistoa ei löydy karttatilauspalvelusta, tee karttatilauksesi sähköpostitse tai ma–pe klo 8.15–11.00 puhelimitse. Tilaukset käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa.

Vantaan karttapalvelu

paikkatietotuki@vantaa.fi

Lisätietoa Vantaan karttapalvelun sisällöstä