Suunta kohti kestäviä, kansainvälisiä ja kotoisia kaupunkeja – Vantaan hallitusohjelmatavoitteet

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023. Vaalien jälkeen muodostetaan uusi hallitus, joka laatii itselleen hallitusohjelman. Hallitusohjelmalla linjataan hallituskauden tavoitteet ja menettelytavat.

Vantaan kaupunki on tehnyt omat tavoitteet, joilla halutaan vaikuttaa tulevan hallituksen linjauksiin. Tavoitteissamme tuodaan esiin Vantaan ja koko yhteiskunnan menestymisen näkökulmasta tärkeitä asioita seuraavalla vaalikaudella. Teemme yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun, kuuden suurimman kaupungin ja C21-kaupunkien kanssa. Nämä tavoitteet julkaistaan myös tällä sivulla.

Vantaan Megarekry valloittaa Flamingon

Tarvitsemme 

 • uudenlaista yhteistyötä ja kasvun rahoituksen varmistamista 
 • koulutusta ja työllisyyttä parantamaan yhdenvertaisuutta erityisesti siellä, missä eriarvoisuus uhkaa kasvaa 
 • raiteita rakentamaan kestävää yhteiskuntarakennetta ja 
 • lentoliikennettä turvaamaan Suomen saavutettavuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä (Avia-verkoston tavoitteet) 

Suurten kaupunkien tehtävä on ratkoa näistä haasteita ja siinä tarvitaan hallituksen tukea. 

Värikkäitä piirroshahmoja.

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaista yhteistyötä ja kasvun rahoituksen varmistamista

Suomen suurimmat kaupungit kannattelevat koko maan kilpailukykyä ja taloutta. Yhteiskunnalle elintärkeän vihreän ja digitaalisen siirtymän vaikuttavimmat ratkaisut tehdään kaupungeissa. Suurten kaupunkien elinvoimaisuus ratkaiseekin koko Suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn. 

Yhteiskuntamme menestys ja kaupunkien toimintaedellytykset on turvattava seuraavilla tavoilla:

Koulutuksesta ja työllisyydestä huolehtimalla parannetaan yhdenvertaisuutta siellä, missä eriarvoisuus uhkaa kasvaa 

Lapset tarvitsevat turvalliset olosuhteet ja varhaiskasvatus tarvitsee koulutettuja ammattilaisia, jotta palvelun laatu voidaan taata. Koulutuspaikkojen riittävä määrä ja työperäinen maahanmuutto varmistavat osaavan työvoiman, ja nuorille opiskelupaikka on tulevaisuuden turvaamista. Toimivilla TE-palveluilla ja riittävällä koulutuspaikkatarjonnalla turvaamme työn, osaamisen ja hyvinvoinnin – paremman tulevaisuuden meille kaikille.

Yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamista sekä työllisyyden ja osaamisen kehittymistä edistetään parhaiten seuraavasti:

Raiteet rakentavat kestävää yhteiskuntarakennetta

Kestävä kaupunkikehitys nojaa toimivaan, vähäpäästöiseen julkiseen liikenteeseen sekä asukkaiden ja ympäristön tarpeet huomioon ottavaan asuntotuotantoon. Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn parantaminen vaatii investointeja erityisesti kestävään liikkumiseen ja matkaketjujen digitalisointiin. Toimiva liikenneinfrastruktuuri edistää hiilineutraaliustavoitteita, tiivistää kaupunkirakennetta, parantaa saavutettavuutta ja varmistaa työmarkkinoiden toimivuuden. Vantaa suunnittelee ratikkaa, ja kaupunkien tukeutumista raideliikenteeseen on tuettava monesta hyvästä syystä.

Hiilineutraalisuutta ja kehittyvää kaupunkirakennetta edistetään seuraavilla keinoilla:

Lentoliikenne turvaa Suomen saavutettavuuden ja kansainväliset yhteydet - Avia-verkoston tavoitteet

 • Suomi vaikuttaa vahvasti globaalilla ja EU-tasolla lentoliikenteen ilmastotavoitteiden muotoiluun ja ilmailualan säädöskehitykseen sekä edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa. 
  • Suomi korostaa kestävyyttä kilpailutekijänä ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, että lentoliikenteen uusien polttoaineiden jakeluvelvoite toteutetaan EU:ssa. Suomi edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa lentoliikenteen ja matkailun kestävyyden vahvistamiseksi.
    
 • Suomalaisen lentoliikenteen kilpailukyvystä huolehditaan eikä sitä heikennetä muuta EU:ta suuremmilla kustannuksilla tai lentoliikenteen kansallisella haittaverolla.  
   
 • Lentorata-hankkeen jatkosuunnittelua edistetään osana Suomiradan suunnittelua ja suunnittelun edettyä tehdään toteutuspäätös.  
   
 • Lentoaseman saavutettavuutta parantavan Vantaan ratikan rahoitukseen valtio osallistuu 30 prosentin osuudella. 
   
 • Eri liikennemuodot sujuvasti yhdistäviä matkaketjuja kehitetään kokonaisvaltaisesti digitalisaatiota ja yhteisiä digitaalisia työkaluja hyödyntäen.
   
 • Hallitus käynnistää hankekokonaisuuden matkailuklusterin ja yhtenäisen matkailuekosysteemin rakentamiseksi. Matkailumarkkinoinnin resurssit kasvatetaan muiden Pohjoismaiden tasolle.  
  • Matkailualaa koskevaa päätöksentekoa yhtenäistetään ministeriöiden välistä yhteistyötä lisäämällä. Suomen maakuvatyötä vahvistetaan erityisinä painopisteinä matkailu ja kulttuuri, ja matkailumarkkinoinnin resurssit kasvatetaan muiden Pohjoismaiden tasolle. 
    

 • Uusi Ilmailumuseo -hankkeen toteuttamiseksi varataan valtion investointiavustus 8,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta ja harkinnanvaraista avustusta yhteensä 860 000 euroa vuosittain 

Lisätietoja

Ritva Viljanen

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan sihteeri Taija Puttonen, taija.puttonen@vantaa.fi
+358 40 596 7599

Paula Harju

Kehityspäällikkö
+358 50 312 4842 paula.harju@vantaa.fi

Susanna Issakainen

Yhteyspäällikkö
+358 50 312 4842 susanna.issakainen@vantaa.fi

Ulla Ruuskanen

Projektipäällikkö (Avia-verkosto)
+35840 760 3952 ulla.ruuskanen@vantaa.fi

Avainsanat

Hallinto