Harkitsetko rakentamista?

Asiasanat

Rakentaminen

Ennen rakentamisen aloittamista sinun tulee selvittää, mitä tontillesi saa rakentaa ja tarvitseeko rakennushankkeesi luvan.

Kaksikerroksisia asuintaloja Vaaralassa.

Suunnittelijoiden palkkaaminen 

Suunnittelijoiden palkkaamiseen kannattaa panostaa heti hankkeen alkuvaiheessa. 

Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensovittamisesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan valinnat ovat hankkeen onnistumisen kannalta olennaisia päätöksiä. Suunnittelijoiden taustat ja aiemmat työt kannattaa selvittää huolellisesti. 

Erityissuunnitelmiin kuuluvat muun muassa rakennuksen rakenne-, pohjarakenne-, LVI- ja energiasuunnitelmat. Niitä laativat omien alojensa asiantuntijat. 

Mitä saa rakentaa?

Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys määrittelevät tonttien käyttötarkoituksia, rakennettavien rakennusten laajuutta sekä ulkonäköä.

Asemakaavasta selviää tontin käyttötarkoitus sekä rakennusoikeus. Asemakaavassa voi olla määräyksiä myös muun muassa julkisivumateriaalista ja kerrosluvusta. Tontilla voimassa olevan asemakaavan saat selville Vantaan karttapalvelusta.

Asemakaavasta poikkeaminen edellyttää usein asemakaavoituksen myöntämää poikkeamispäätöstä. Alueilla, joilla on voimassa vain yleiskaava, rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Milloin tarvitset rakennusvalvonnan luvan?

Alla on lueteltu tyypillisiä luvanvaraisia ja ei luvanvaraisia hankkeita. Jos olet epävarma, tarvitseeko hankkeesi rakennusvalvonnan lupaa, jätä Lupapisteeseen neuvontapyyntö.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. Kun olet rekisteröitynyt, voit saman palvelun kautta myös kysyä neuvoa hankkeesi valmisteluun tai luvanvaraisuuteen liittyviin kysymyksiin. 

Rakennusrasitteet ja yhteisjärjestelysopimukset

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista. Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusrasitteet perustetaan hakemuksesta rakennusvalvonnassa.

Kiinteistöjen välille voidaan laatia myös yhteisjärjestelysopimus, jossa sovitaan alueen tai tilan käytöstä, sen kuntoon saattamisesta ja ylläpidosta sekä kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta. 

Tontin ulkopuoliselle yleiselle alueelle ulottuvat luiskat, portaat, muut kulkuyhteydet ja pintavesien johtamiset ovat selvitettävä ennen muutostöiden toteuttamista erillisen lupamenettelyn kautta. Kysy neuvoa Lupapisteessä.

Avainsanat

Luvat