Vuokratut omakotitontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Vantaan kaupunki on vuokrannut omakotitontteja asuinkäyttöön.

Värikkäitä omakotitaloja Kivistössä.

Kaupunki on vuokrannut noin 450 omakotitalotonttia asuinkäyttöön. Omakotitonttien vuokrausehdot on määritelty kunkin tontin maanvuokrasopimuksessa. Tällä sivulla kerrotaan vuokratonttien hallintaan liittyvistä asioista.

Vuokraoikeuden siirtäminen

Omakotitontin vuokralainen voi luovuttaa maanvuokraoikeutensa ilman kaupungin suostumusta, jos tontin maanvuokrasopimuksessa on annettu siihen lupa. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä vuokraoikeudensiirron tapahduttua toimittaa kaupungille jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

Vuokrattujen omakotitonttien lunastaminen

Osassa kaupungin vuokraamia omakotitontteja on maanvuokrasopimukseen kirjattu oikeus lunastaa tontti omaksi. Omaksilunastamisehdot tulee aina selvittää tonttikohtaisesti.

Vuosina 1973-1997 allekirjoitettuihin maanvuokrasopimuksiin ei ole kirjattu vuokraoikeuden haltijan oikeutta lunastaa tontti omakseen. Vantaan kaupungilla ei tällä hetkellä ole päätöstä pientalojen vuokratonttien lunastamisesta lukuun ottamatta Korsossa vuonna 2023 päättyviä maanvuokrasopimuksia. 

Vuosina 2007-2011 allekirjoitetuissa maanvuokrasopimuksissa on vuokraoikeuden haltijoille annettu oikeus lunastaa tontti itselleen kaupungin vuosittain vahvistaman lunastushinnan mukaisella hinnalla. 

Päättyvät maanvuokrasopimukset

Kaupunginhallitus 9.9.2019 § 20 on päättänyt vuokrattujen omakotitonttien vuokrasopimusten uusimisen yleisistä vuokrausperiaatteista. Uusituissa sopimuksissa tontin vuosivuokra on 4 prosenttia tontin käyvästä arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra tarkistetaan puolessa välissä sopimuskautta. Vuokra-ajan pituus uusituissa maanvuokrasopimuksissa on 50 vuotta.

Korsossa vuonna 2023 päättyvät maanvuokrasopimukset

Vantaan kaupungin Korsossa omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuonna 2023 yhteensä noin 30 tontilla.

Vuoden 2023 lopulla päättyvien asuntotonttien sopimusten vuokralaisille on tarjottu mahdollisuutta tontin ostamiseen. Vuokralaisen tulee kirjallisesti ilmoittaa kaupungille halustaan lunastaa tontti itselleen 30.6.2023 mennessä.

Lisätietoja

Juho Lumme 

maankäyttöinsinööri
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

pientalotontit, vuokratonttien lunastaminen

Anne Nikola

taloussihteeri
050 302 7552 anne.nikola@vantaa.fi

tonttivuokrien laskutus

Hilma Ruoho

maankäyttöinsinööri
043 825 5177 hilma.ruoho@vantaa.fi

pientalotontit, vuokratonttien lunastaminen

Avainsanat

Tontit