Henkilöstökertomus 2021: Toinen isojen mullistusten vuosi – työmme merkityksellisyys korostui

Edellisvuoden tavoin ainakin vielä vuosi 2021 jää historiaan koronapandemian vuotena. Niin sanotut koronavuodet mullistivat lähes jokaisen meistä työelämää ja yksityiselämää tavalla, jollaista ei olisi uskonut kohtaavansa nykymaailmassa. Kuntapalveluista nousivat keskiöön koronan aikana muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus ja oppiminen sekä vapaa-ajan ja nuorison palvelut. Perustehtävämme vaikuttaa lähes jokaisen vantaalaisen elämään.

Kirsi-Marja Lievonen Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja.

Vaikka korona on pidentänyt fyysisiä etäisyyksiä, se ei toivottavasti ole aiheuttanut työpaikoilla etääntymistä omasta työstä, työyhteisöstä eikä lähiesihenkilöstä. Vantaan kaupungilla teemme jokainen merkityksellistä työtä yhdessä hyväksyttyjen arvojemme pohjalta:

  • avoimuus
  • rohkeus
  • vastuullisuus
  • yhteisöllisyys

Kaupungin vision mukaan Rohkea, rento ja viihtyisä Vantaa on kestävyyden edelläkävijä.  Luomme siis joka päivä vantaalaisille edellytyksiä onnistua omassa elämässään hyvien palveluiden ja luonnonläheisten asumis- ja työpaikka-alueiden muodossa.

Vantaa on aina panostanut voimakkaasti työntekijöidensä oppimiseen työssä ja luonut kehittymisen mahdollisuuksia.

Olemme olleet kehittyvä suuri suomalainen kaupunki, joka sai marraskuussa myös Euroopan nousevan innovaatiokaupungin tunnustuksen. Vantaan notkeus, matala organisaatio ja kehittämiseen tähtäävä kulttuuri on meille kilpailuetu myös silloin, kun työvoiman saatavuus on haastavaa – kuten viimeisten parin vuoden aikana useilla aloilla on ollut. 

T-Median tutkimuksen mukaan ulkoinen työnantajakuvamme on hyvä ja parin vuoden aikana olemme aktiivisesti tehneet kehittämistyötä työnantajamarkkinoinnin ja henkilöstön saatavuuden eteen pahimmilla työvoimakapeikoilla. Työtä tulee riittämään meillä organisaation sisällä, mutta valtiolta odotamme välittömästi toimenpiteitä kunta-alan osaajien koulutuspaikkojen lisäämiseksi juuri pääkaupunkiseudulla, jossa useiden tutkimusten mukaan koulutuksen aloituspaikkojen ja työpaikkojen kohtaanto on koko Suomen heikoin. Tämä näkyy myös muutamilla aloilla todella kovana työntekijäpulana.

Työ liittää työkaverit toisiinsa yhteenkuulumisen ja ammatillisen identiteetin toteutumisen kautta. Erinomaiset työyhteisöt ja erinomainen lähijohtaminen pitävät meidät pito- ja vetovoimaisena työnantajana.

Hyvä työyhteisö tukee, rohkaisee ja auttaa jokaista jäsentään selviytymään. Hyvät työyhteisöt vaativat myös erinomaista lähijohtamista, ja tavoitteemme vuosille 2022–2025 on se, että jokaisella lähiesihenkilöllä on toimivat suhde jokaiseen työntekijäänsä.  Esihenkilön tehtävänä on antaa ja vastaanottaa palautetta, pystyä pitämään koko työyhteisö ajan tasalla ja jakamaan tietoa, innostaa työyhteisöä eli tuoda positiivista virtaa yhteisöön sekä uskaltaa myös johtaa tavoitteiden mukaisesti.

 

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstö- ja konsernijohtaja

Avainsanat

Töissä Vantaalla