Katu- ja puistosuunnitteluun osallistuminen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluRakentaminen

Katu- ja puistoalueiden suunnittelulla sovitetaan yhteen kaupungin asukkaiden, luonnon ja rakennetun ympäristön tarpeet kestävällä ja viihtyisyyttä luovalla tavalla.

Åvikin leikkipaikka Tikkurilanrannassa.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa katujen ja puistojen suunnitteluun sekä suunnittelun kuluessa että suunnitelmien virallisena nähtävilläoloaikana. Suunnittelusta tiedotetaan erityisesti kohteena olevan puiston tai kadun viereisten kiinteistöjen omistajille.

Osallistuminen suunnittelutyön aikana

Ennen suunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun tai puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavista seikoista voi tällöin olla yhteydessä asiaa hoitaviin henkilöihin.

Voit tutustua käynnissä oleviin katu- ja puistoalueiden suunnitteluhankkeisiin myös kaupungin verkkosivuilla.

Suunnittelukohteista järjestetään esimerkiksi asukastilaisuuksia ja verkkokyselyjä suunnitelman luonteen mukaan. Tilaisuuksista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Facebookissa sekä kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille.

Voit tuoda esille mielipiteesi ja esittää kysymyksiä suunnitelmista siten, että osallistut tilaisuuksiin tai vastaat suunnitelmia koskeviin kyselyihin tai olet suoraan yhteydessä suunnittelusta vastaaviin henkilöihin.

Suunnitelmien nähtävilläolo

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan kaupungin verkkosivuilla sekä Tikkurilan Vantaa-infossa.

Suunnitelmista on mahdollisuus jättää muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus lähetetään tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Hyväksyminen

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungininsinööri hyväksyy katu- ja puistosuunnitelmat, joiden kustannusarvio on alle miljoona euroa (alv 0 %), ja joista ei ole tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana.

Kaupunkitilalautakunta hyväksyy yli miljoona euroa (alv 0 %) maksavat suunnitelmat sekä katu- ja puistosuunnitelmat, joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana.

Huomioithan, että valitusoikeus hallinto-oikeuteen suunnitelmien hyväksymispäätöksistä on vain asianosaisilla (kyseisten katu- ja puistoalueiden rajanaapureilla).