Kerros- ja rivitalotontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Kaupunki myy ja vuokraa sekä kerros- ja rivitalotontteja että yhtiömuotoisia pientalotontteja.

Kerrostalon sisäpiha Kivistössä.

Kaupunki luovuttaa ammattimaiseen rakentamiseen suunnatut rakentamiskelpoiset kerros- ja rivitalotontit sekä yhtiömuotoiset pientalo- ja pienkerrostalotontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hinta- ja laatukilpailujen kautta.

Asuntotonttien luovutuksella kaupunki varmistaa osaltaan asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen. Kaupungin tehtävänä on huolehtia asuntoalueiden sosiaalisesta eheydestä sekoittamalla asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja. 

Kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat tuottajamuotoisten asuntotonttien luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hinnat (kaupunginhallitus hyväksynyt 5.3.2018). Selkeät luovutusperiaatteet varmistavat tontinsaajien tasapuolisen kohtelun ja kertovat toimijoille tarkemmin kaupungin toimintatavoista ja periaatteista tontinluovutuksessa. 

Ajankohtaisista tonttihauista ja -kilpailuista tiedotetaan tällä verkkosivulla. Mikäli haluat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta asuntotonttien hakumenettelyistä tiedotetaan, voit ilmoittaa yhteystietosi kerros- ja rivitalotonttien yhteyshenkilöille.

Tarjouskilpailu leinelän AK-tontista 70111/10

Vantaan kaupunki myy Leinelässä sijaitsevan AK-tontin 70111/10 tarjouskilpailulla. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 750 €/k-m2. Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 4 950 k-m2.

Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Ostotarjous tulee toimittaa oheisella lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Tarjouskilpailu tontista 70111/10”.

Ostotarjouksen tulee olla perillä kaupungin sähköpostijärjestelmässä viimeistään 30.9.2022 klo 12.00 mennessä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Kaupunki ei vastaa, jos ostotarjous ei jostain syystä päädy kaupungin sähköpostiin. Kaupunki voi hylätä tarjouksen, mikäli kilpailija esittää tarjouksen yhteydessä omia ehtoja tai ilmoittaa että ei sitoudu kaikkiin kilpailun ehtoihin tai sääntöihin.

Lisätietoa kilpailusta: maankäyttöinsinööri Juho Lumme (kesälomalla 7.8.2022 saakka)

Lisätietoja

Elisa Ranta

asumisasioiden päällikkö
043 826 9419 elisa.ranta@vantaa.fi

Lisätietoja asuntotonttien luovutuksesta

Juho Lumme

maankäyttöinsinööri
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

Avainsanat

TontitKilpailut