Kerros- ja rivitalotontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Kaupunki myy ja vuokraa sekä kerros- ja rivitalotontteja että yhtiömuotoisia pientalotontteja.

Kerrostalon sisäpiha Kivistössä.

Kaupunki luovuttaa ammattimaiseen rakentamiseen suunnatut rakentamiskelpoiset kerros- ja rivitalotontit sekä yhtiömuotoiset pientalo- ja pienkerrostalotontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hinta- ja laatukilpailujen kautta.

Asuntotonttien luovutuksella kaupunki varmistaa osaltaan asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen. Kaupungin tehtävänä on huolehtia asuntoalueiden sosiaalisesta eheydestä sekoittamalla asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja. 

Kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat tuottajamuotoisten asuntotonttien luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hinnat (kaupunginhallitus hyväksynyt 5.3.2018). Selkeät luovutusperiaatteet varmistavat tontinsaajien tasapuolisen kohtelun ja kertovat toimijoille tarkemmin kaupungin toimintatavoista ja periaatteista tontinluovutuksessa. 

Ajankohtaisista tonttihauista ja -kilpailuista tiedotetaan tällä verkkosivulla. Mikäli haluat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta asuntotonttien hakumenettelyistä tiedotetaan, voit ilmoittaa yhteystietosi kerros- ja rivitalotonttien yhteyshenkilöille.

Tarjouskilpailu Keimolan AP-tonteista 22006/1 ja 2

Vantaan kaupunki myy Keimolassa sijaitsevat AP-tontit 22006/1 ja 2 tarjouskilpailulla. Alin hyväksyttävä myyntihinta on 530 €/k-m2. Tonttien asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 1100 ja 1250 k-m2.

Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävästi referenssejä vastaavista rakennushankkeista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Ostotarjous tulee toimittaa oheisella lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Tonttikilpailu tonteista 22006/1 ja 2 vuosi 2022”.

Ostotarjouksen tulee olla perillä kaupungin sähköpostijärjestelmässä viimeistään 31.12.2022 klo 12.00 mennessä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Kaupunki ei vastaa, jos ostotarjous ei jostain syystä päädy kaupungin sähköpostiin. Kaupunki voi hylätä tarjouksen, mikäli kilpailija esittää tarjouksen yhteydessä omia ehtoja tai ilmoittaa että ei sitoudu kaikkiin kilpailun ehtoihin tai sääntöihin.

Lisätietoa tontin maaperästä 28.11.2022 (kilpailuaineistoon lisätty dokumentti tontin maaperästä):

Tontit sijoittuvat vanhan moottoriradan täyttö- ja reunapenkereelle. Tontit ovat geoteknisesti haasteellisia, mikä on otettava huomioon niiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Täyttömaan seassa voi olla myös vähäisissä määrin erityyppistä roskaa tai jätettä. Kaupunki ei vastaa täyttömaasta johtuvista kustannuksista.

Lisätietoja

Elisa Ranta

asumisasioiden päällikkö
043 826 9419 elisa.ranta@vantaa.fi

Lisätietoja asuntotonttien luovutuksesta

Juho Lumme

maankäyttöinsinööri
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

Hilma Ruoho

maankäyttöinsinööri
043 825 5177 hilma.ruoho@vantaa.fi

Avainsanat

TontitKilpailut