Vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteet on uusittu ja ne tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Toimintaohjeeseen on koottu tärkeitä tietoja mm. liikunta- ja muiden tilojen maksujen määräytymisestä, käyttövuorojen hakemisesta ja peruutusehdoista. Alla näkyvät käyttöehdot tulee lukea ja hyväksyä ennen kuin voit hakea käyttövuoroja tiloihin.

Tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteet ohjaavat kaupunkikulttuurin sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialojen tilojen vapaa-ajan käytön käyttövuorojen ja -lupien myöntämistä, käyttöehtojen asettamista ja käytöstä perittävien maksujen määräytymistä.

Vantaan kaupunki tukee harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa muun muassa luovuttamalla tilojaan seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Voit hakea käyttövuoroa esimerkiksi harrastustoimintaan, liikuntaan, erilaisiin tapahtumiin, turnauksiin, otteluihin, kilpailuihin, leireihin, juhliin ja kokouksiin. Käyttövuoroja myönnetään vakiovuoroina koko toimintakaudeksi, tilapäiskäyttöihin, yksittäisiin tilaisuuksiin, sekä yöpymiseen ja muihin tarpeisiin.

Voit hakea tiloja Timmi -tilavarausjärjestelmän kautta.

Muut kuin liikuntatilat

Liikuntatilat

Tämä toimintaohje koskee koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien perustoiminnan ulkopuolista käyttöä sekä liikunnan palvelualueen hallinnassa olevien tilojen käyttöä.

Avainsanat

Tilat