Maanhankinta ja maankäyttösopimukset

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki hankkii maata aktiivisesti kaupungin kehittämistä varten ja kaavojen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunki vuokraa maata moniin eri käyttötarkoituksiin.

Rakennustyömaa Kivistön aseman vieressä.

Maanhankinta on yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista. Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki hankkii maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Maanhankinta

Ennakoiva ja kauaskantoinen maanhankinta auttaa kaupunkia varautumaan tuleviin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin ja varmistamaan asunto- ja työpaikkarakentamiseen soveltuvan maan riittävyyden tulevaisuudessa unohtamatta yleisen virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeita.

Vantaa hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää etuosto-oikeutta ja lunastusta. Maata voidaan hankkia myös sopimuskorvauksena maankäyttösopimusten yhteydessä maanomistajalta neuvotteluiden tuloksena. Kaupungilla on lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia maanhankintaan liittyen.

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimus solmitaan kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä aina silloin, kun vireillä olevasta asemakaavasta tai kaavamuutoksesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Sopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Samalla voidaan sopia esimerkiksi kaavan mukaisten yleisten alueiden luovuttamisesta kaupungille sekä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuodosta. Sopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus.

Lyhytaikainen maanvuokraus ja maankäyttöluvat

Vantaan kaupunki tarjoaa maitaan lyhytaikaiseen käyttöön monenlaisia tarpeita varten. Sopimustyyppi ja hakukäytäntö riippuu alueen sijainnista ja käyttötarkoituksesta.

Yhteyshenkilöt

Asiantuntijat palvelevat asiakkaita virastossa ja puhelimitse. Käyntiosoite on Kielotie 28.
Tapaamisaika tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Virastossa on kulunvalvonta.

Lisätietoja

Teemu Jääskeläinen

maankäyttöinsinööri
040 705 5145 teemu.jaaskelainen@vantaa.fi

Keski-Vantaa, Aviapolis ja Tikkurila

Jorma Hopponen

maankäyttöteknikko
050 312 3995 jorma.hopponen@vantaa.fi

Länsi-Vantaa

Taina Andersson

maankäyttöinsinööri
040 708 5329 taina.andersson@vantaa.fi

Kaakkois-Vantaa ja Kivistö

Jouni Kahila

maankäyttöinsinööri
043 826 6116 jouni.kahila@vantaa.fi

Koillis-Vantaa

Jari Sainio

tonttiasiamies
040 041 9676 jari.sainio@vantaa.fi

Yritystontit

Armi Vähä-Piikkiö

tonttipäällikkö
040 733 7447 armi.vaha-piikkio@vantaa.fi

Maankäyttösopimukset

Avainsanat

Luvat