Rakentamisen avustukset ja lainat

Vantaa myöntää avustuksia hissien perusparantamiseen ja jälkiasennukseen. Muita henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille tarkoitettuja korjausavustuksia voi hakea valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

Kerrostalo ja pihaa.

ARAn korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille, kuten asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille.

Vantaan kaupungin hissiavustus

Vantaan kaupunki voi myöntää avustusta niin hissien perusparantamiseen kuin jälkiasennushissin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä kuluja varten.

Kaupungin hissiavustukselle on jatkuva haku ympäri vuoden. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiö on tehnyt päätöksen avustuksen hakemisesta. Kaupungilta on haettava päätös hissiavustuksesta ennen töiden aloittamista.

Avustuspäätös on voimassa kaksi vuotta myöntöpäivästä alkaen. Avustus maksetaan hankkeen valmistuttua erillisellä maksatushakemuksella toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Hakemuslomakkeen ja muut lisätiedot voi pyytää sähköpostitse hissiavustuksen yhteyshenkilöltä. Hakemukset, jotka eivät täytä myöntämisperusteita tai joihin määräraha ei riitä, hylätään.

Korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen uudisrakentamiseen ja perusparannushankkeisiin sekä vuokra-asuntojen ja vuokratalojen hankintaan. ARA myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lisätietoja lainatyypeistä ja hakuohjeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista ja rakentamisen takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Pitkää korkotukilainaa (uudistuotanto ja perusparannus) sekä lyhytaikaista korkotukilainaa haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta.

Takauslainalla toteutettavien vuokra-asuntohankkeiden hakemusasiakirjat toimitetaan kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Lisätietoja

Elisa Ranta

asumisasioiden päällikkö
043 826 9419 elisa.ranta@vantaa.fi

korkotuki- ja takauslainat

Elina Virtanen

asumisen erityisasiantuntija
040 627 6765 elina.virtanen@vantaa.fi

kaupungin hissiavustukset

Avainsanat

Avustukset