Vantaan kaupungilla koulutetaan hallitustyöskentelyn osaajia

Uutinen

Vantaalla vahvistetaan kaikkien kaupungin yhtiöiden hallituksiin nimettyjen henkilöiden osaamista kaupungille varta vasten räätälöidyssä hallitusosaajakoulutuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin kaupungin konserniyhteisöissä hallituksen jäseninä toimivia kaupungin työntekijöitä ja parhaillaan osaamistaan pääsevät kehittämään luottamushenkilöt. Hallitusosaajakoulutus on kaupungin puolelta suuri panostus, jonka uskotaan hyödyttävän yhtiöiden toimintaa pitkällä tähtäimellä. Kolme toteutusta tavoittavat vuosina 2021–2022 yhteensä 90 konserniyhtiöiden hallitusten jäsentä, toimitusjohtajaa, konsernijaoston jäsentä ja omistajaohjausasioiden parissa työskentelevää.

Ensimmäinen, kaupungin omasta henkilöstöstä koostunut hallitusosaajakoulutuksen ryhmä aloitti työskentelyn keväällä 2021 ja sai todistukset työstään 22.3. 

Vantaan hallitusosaajakoulutuksen tavoitteena on vahvistaa hallitustyötä tekevien osaamista Vantaan kaupungin konserniyhteisöissä. Koulutuksen avulla varmistetaan muun muassa riittävä lainsäädännön, liiketalouden perusteiden ja kuntayhtiön verotuksen tuntemus sekä kaupungin konserniohjeistuksen hallinta konserniyhteisöjen hallituksissa. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä keskustelua eri teemoista ja yhteistä ymmärrystä konserniyhteisöjen johtamisesta. Koulutuksessa käsitellään muun muassa omistajaohjauksen tavoitteita ja Vantaan ohjeistusta, hallitustyöskentelyn keskeisiä vuosittaisia teemoja, yhtiön strategista ohjausta, hallituksen velvollisuuksia ja vastuita, talouden seurantaa sekä viestintää ja julkisuuskysymyksiä. 

– Tämä on Vantaan kaupungin puolelta suuri panostus, jonka uskomme hyödyttävän yhtiöiden toimintaa pitkällä tähtäimellä.  Uskon, että mikään kaupunki ei ole tehnyt vastaavaa panostusta omille hallitusosaajilleen. Tämän jälkeen kaikki Vantaan kaupungin nimeämät hallitusjäsenet ovat saaneet tämän koulutuksen ja aivan varmasti tämä tulee vaikuttamaan hallitusten työskentelyyn. Meillä on tehtäväänsä sitoutuneita ja osaamistaan aktiivisesti kehittäviä hallituksen jäseniä. Yhteinen keskustelu ja näkemysten jakaminen koulutuksen teemoihin liittyen on myös keskeinen valmennuksen anti. Olemme saaneet näistä keskusteluista hyviä näkemyksiä myös omistajaohjauksen puolella, kiittelee henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen. 

FCG:n toteuttamaan koulutukseen sisältyy yhteensä seitsemän kolmetuntista tapaamiskertaa. Ensimmäinen, kaupungin omasta henkilöstöstä koostunut ryhmä aloitti työskentelyn keväällä 2021 ja sai todistukset työstään 22.3. 

– Hallitusosaajakoulutus tarjosi laajan ja monipuolisen tietopaketin sekä itse hallitustyöskentelyyn  että muista huomioon otettavista asioista. Voin suositella muillekin, kertoo koulutuksen ensimmäiseen ryhmään osallistunut Vantaan hankintajohtaja Tiina Ekholm. 

– Vantaan kaupungin panostus laaja-alaiseen hallitusosaajakoulutukseen on esimerkillistä ja FCG arvostaa osoitettua luottamusta saada olla tässä mukana hankekumppanina. Koulutuksista etä- tai lähitoteutuksina on jäänyt erityisesti mieleen avoimuus ja rohkeus keskustella rakentavasti osallistujien eri tulokulmien avulla: omistajaohjauksen vastuuhenkilöt, hallitusten jäsenet ja kuntayhtiöiden toimitusjohtajat. Uskon, että vuorovaikutteisten koulutustilaisuuksien opit, oivallukset ja verkostoitumiset tuottavat pitkäkestoista lisäarvoa, toteaa koulutuskokonaisuudesta FCG:n puolelta vastaava koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala. 

Ensimmäisellä hallitusosaajakoulutuksen käyneellä ryhmällä osaamisen kehittäminen jatkuu seuraavaksi käytännön hallitustyöskentelyssä sekä kaupungin toteuttamien teemakoulutusten parissa. Muilla ryhmillä koulutus on parhaillaan menossa tai juuri alkanut. 

Avainsanat

KehittäminenTöissä Vantaalla