Lapsen hyvinvointi ja terveys

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin keskittyvä toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista kehitystä.

Vantaalla huoltajat, varhaiskasvatus ja neuvola tekevät yhteistyötä lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä (HYVE). Opas HYVE-mallista.

Vantaan HYVIS on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jossa varhaiskasvatus on mukana muiden eri toimijoiden kanssa tekemässä yhteistä työtä lasten ja nuorten hvinvoinnin edistämiseksi.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen lääkehoito tiedote huoltajille

Lasten tartuntatauteja

Selvitys lapsen tapaturmasta, lomake

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyömalli
Hyve 4

Nelivuotiaat lapset kuuluvat valtakunnallisesti laajan hyvinvointitarkastuksen piiriin, joka toteutetaan Vantaalla pääkaupunkiseudullisen Hyve-mallin mukaisesti. Mallissa varhaiskasvatuksen ja perheen välillä käytäviä varhaiskasvatuskeskusteluja hyödynnetään neuvolassa siirtämällä tietoa huoltajien luvalla terveydenhoitajan ja lääkärin tekemiin tarkastuksiin. Tarkastuksen jälkeen lapsesta kerätty tieto palaa neuvolan täydentämänä varhaiskasvatukseen.

Kun lapsi täyttää neljä vuotta, käydään lapsen varhaiskasvatuskeskustelu Hyve -mallin mukaisesti. Lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja käy vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelun, jossa pohditaan yhdessä lapsen hyvinvointia, kasvua, kehitystä, taitoja ja tuen tarpeita. Keskustelun pohjalta täytetään yhteenvetolomake, joka toimitetaan neuvolaan ennen nelivuotistarkastusta. Neuvolan terveydenhoitaja tutustuu varhaiskasvatuksen yhteenvetoon ja kirjaa siihen oman palautteensa nelivuotistarkastuksen jälkeen. Terveydenhoitaja toimittaa täydennetyn lomakkeen takaisin varhaiskasvatukseen.

Hyve-mallin avulla lisätään lapsiperheiden hyvinvointia sekä vahvistetaan vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyötä. Tarvittaessa tarjotaan myös tukea oikeaan aikaan.

Hyve4-yhteenvetolomake, Hyve4-keskustelurunko, Hyve 4 opas vanhemmalle

Päiväkotiruokailu

Päiväkodissa tutustutaan monipuolisesti eri ruokalajeihin ja opetellaan omatoimista ruokailua sekä hyviä pöytätapoja.

Päiväkotiateriat muodostavat tärkeän osan lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista, joka täydentyy kotona tarjottavalla ruoalla.

Vantaan varhaiskasvatuksessa ja kaikissa oppilaitoksissa tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuutta vegaaniruokailuun syyslukukauden 2019 alusta lähtien. Vegaaniruokailun mahdollisuutta on jo kokeiltu Vantaan päiväkodeissa, Martinlaakson koulussa ja Tikkurilan lukiossa, ja nyt vegaaniruokailu laajene vaihtoehdoksi kaikille vegaanista ruokavaliota kotonakin noudattaville. Vantaan oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on päivittäin tarjolla vapaasti myös kasvisruokavaihtoehto. Päiväkotilapsen vegaaniruokavaliosta ilmoitetaan lomakkeen kohdassa ”muu ruokavalio”.

Miten ruokailu järjestetään päiväkodissa

Lasten erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa ohje ja lomake

Notification of special diet (Early childhood education)

Päiväkotien ruokalistat

Lomakkeita

Lapsen lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatuksessa