Ulla Kaukola

Titteli
FM, EK, lehtori
Toimielin
Puhelin
0415035175
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Uudenmaan maakuntahallituksen jäsen, Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 1. vpj

Tietoa sidonnaisuuksista

www.ullakaukola.fi

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.

"".