Mari Hynninen

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Olen Nuorten Kotkien Vantaan aluejärjestön puheenjohtaja ja lisäksi aktiivinen Sydänlapset ja aikuiset ry:ssä, Länsimäen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja sekä Länsimäki-Rajakylän sosialidemokraatit ry. puheenjohtaja.

Tietoa sidonnaisuuksista