Paula Lehmuskallio

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

HSY- hallitus j. ja PSV-hallitus varaj.

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Suomen Voimistelusäätiö hallitus pj, Myllykylän teollisuuskiinteistö hallitus pj

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista